Luke for Everyone

Luke 22: 1 – 23 the Last Supper

Language: Dari

The revelation of God's judgement and the new departure! Sacrifice lamb and Passover. Juda became the means to carry out Satan's plan. The sacrifice of Jesus Christ is the means of salvation for all human beings.

عید فطیر که به فِصَح معروف است نزدیک می شد. سران کاهنان و علما می‌‌خواستند بهانه ای پیدا نموده عیسی را به قتل برسانند زیرا از تودۀ مردم بیم داشتند. شیطان به دل یهودا که لقب اسخریوطی داشت و یکی از دوازده حواری بود وارد شد. یهودا پیش سران کاهنان و صاحب منصبانی که مسئول نگهبانی از عبادتگاه بودند رفت و با آنها در این خصوص که چگونه عیسی را به دست آنها تسلیم کند صحبت کرد. ایشان بسیار خوشحال شدند و وعده کردند مبلغی پول به او بدهند. یهودا موافقت کرد و پی فرصت می گشت تا عیسی را دور از چشم مردم به دست آنها بسپارد. روز عید فطیر که در آن قربانی فِصَح می باید ذبح شود فرا رسید. عیسی پِترُس و یوحنا را با این امر روانه کرد: «بروید نان فِصَح را برای ما تهیه کنید تا بخوریم.» آن ها پرسیدند: «کجا می خواهی تهیه کنیم؟» عیسی جواب داد: «گوش بدهید، وقتی که به شهر قدم بگذارید مردی با شما روبرو خواهد شد که کوزۀ آبی را می برد. به دنبال او به داخل خانه ای که او می رود بروید و به صاحب آن خانه بگوئید: «استاد می گوید آن اطاقی که من با شاگردانم قربانی فِصَح را در آنجا خواهم خورد کجاست؟» او اطاق بزرگ و فرش شده را در منزل دوم به شما نشان می دهد. در آنجا تدارک ببینید.» آن ها رفتند و همه چیز را آنطور که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب قربانی فِصَح را تهیه کردند. وقتی ساعت معین فرا رسید عیسی با رسولان سر دسترخوان نشست و به آنها فرمود: «چقدر دلم می خواست که پیش از مرگم این قربانی فِصَح را با شما بخورم. به شما می گویم تا آن زمان که این قربانی فِصَح در پادشاهی خدا به کمال مقصد خود نرسد دیگر از آن نخواهم خورد.» بعد پیاله ای به دست گرفت و پس از شکرگزاری گفت: «این را بگیرید و بین خود تان تقسیم کنید، چون به شما می گویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا می رسد من دیگر از میوۀ تاک نخواهم نوشید.» همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنها داد و فرمود: «این بدن من است که برای شما داده می شود. این کار را به یادبود من انجام دهید.» به همین ترتیب بعد از شام پیاله ای را به آنها داد و فرمود: «این پیاله عهد و پیمان نو است در خون من که برای شما ریخته می شود. اما بدانید که دست تسلیم کنندۀ من با دست من سر دسترخوان است. البته پسر انسان بسوی آنچه برایش مقرر است می رود. اما وای به حال آن کسی که او را تسلیم می کند.» آنها از خود شان شروع به سؤال کردند که کدام یک از آن ها چنین کاری خواهد کرد.
لوقا ۲۲: ۱-۲۳

وقتیکه عیسی خواست که به یک طریقی پیروانش درک کنند که اکنون و در آینده بر او چه خواهد آمد، نه خواست که به آنها صرف تیوری‌ها و یا نظریه‌ها را تعلیم دهد. نظریه‌ها در مورد اینکه مرگ عیسی چگونه با گناه ما معامله می‌‌شود در طول تاریخ کلیسا به کثرت بیان شده است. اکثر این نظریه‌ها برای درک کردن الاهیاتی این موضوع و تعهد خدا برای محبت نجات دهنده اش برای دنیای ضرورت مند تاثیر به سزای داشته است. بسیار این نظریه‌ها در مورد درک کردن فیض و رحم خدا به پیروان عیسی قوت تازه بخشید. واضح است که نظریه‌ها جایگاه خاص خود را دارند. اما آنها چیز‌های اساسی نیستند که عیسی به شاگردان خود داد.

عیسی انجام دادن کاری را به آنها هدایت داد که لازم بود آن را همیشه در طول زمانه‌ها به تکرار انجام دهند. این کار بصورت غذای بود که به آنها داد، که آن را با هم شریک سازند. این غذا، غذایی بود که نسبت به هر تیوری به صدای بلند تر گپ می‌‌زد و ضرورت نبود که صرف در مورد آن گپ زده شده موعظه شود، بلکه عملاً انجام می‌‌شد. اما من به حیث نویسندهٔ این کتاب چون شما خوانندگانم بالفعل با من روی دستر خوان شام خداوند حضور ندارید، مجبور هستم بعضی چیز‌ها را در این مورد به شما بنویسم. البته در مورد اینکه آیا مقصد عیسی از برگزاری این شام چه بود و همچنان آیا لوقا چه چیز را می‌‌خواست به ما انتقال دهد.

این اولین و مهمترین غذای فصح عیسی با رسیدن به اورشلیم بود. لوقا به تکرار به ما گفت که عیسی می‌‌خواست به اورشلیم برود تا خروج خود را عملی سازد. (۹: ۳۱) خدا خروجی را از مصر که توسط موسی و هارون انجام داده بود عیسی خواست به این قسم یک خروج را برای اسرائیل و تمام دنیا انجام دهد. وقتیکه قدرت‌های شیطانی و خدا ناشناسان، مردم خدا را در بد ترین حالت غلامی در مصر قرار داده بودند خدا مصر را مورد قضاوت قرار داده اسرائیل را نجات داد. نشانه و مفهوم قضاوت و نجات هم فصح بود. فرشته مرگ پایین آمد (قضاوت) و اول باری‌های تمام مصر را از بین برد، اما از اول باری‌های اسرائیل به خاطر خون بره که بر دروازه‌های شان بود(نجات) صرفنظر کرد. (خروج ۱۲ ) اما اکنون اسرائیل و اوشلیم هردو زیر تیغ تیز قضاوت خدا قرار داشتند، قضاوتی که عیسی در مورد آن به تکرار صحبت کرده بود که باید عملی می‌‌شد و عیسی با بدوش کشیدن بار این قضاوت مردم خود را نجات می‌‌داد. مرگ خود او می‌‌توانست که باعت دوری مردمش از زیر بار رفتن این قضاوت شود.

اما سوال پیدا می‌‌شود، دوری و فرار از بار چه؟ در حقیقت دوری و فرار از زیر بار رفتن قدرت‌های شیطانی بود. عیسی کمی پسانتر از این در مورد قدرت‌های تاریکی صحبت می‌‌کند که در اوج قدرت و جلال خود قرار دارند. (۲۲: ۵۳) ما و شما تا هنوز قدرت و طبیعت شیطان را به اندازهٔ که مردم در زمان عیسی درک می‌‌کردند، خوب درک نه کرده ایم. اما اگر به این باور داشته باشیم که پلان نجات توسط عیسی در آن وقت به اوج خود رسید، برای ما قابل تعجب نخواهد بود که تلاش قدرت‌های شیطانی هم در آن وقت به اوج خود رسیده بود تا آن را به هر شکلی ممکن خفه بسازد. عیسی در تمام طول زندگی زمینی خود دوران‌های سختی را سپری کرد (آیت ۲۸)اما او هنوز هم سخت ترین آن‌ها را پیش روی خود داشت که بر او واقع می‌‌شدند. او مسیری را به تنهایی طی می‌‌کرد که پیروانش ضرورت نداشتند که آنها نیز آن را طی کنند. در عوض پیروان او باید «بدن او را می‌‌خورند» و «خون او را  می‌‌نوشیدند» تا با مرگ عیسی زندگی بدست می‌‌آورند.

عیسی با اشتیاق زیاد به این غذا در شام عید فصح انتظار می‌‌کشید. برای او این بهترین موقع بود که می‌‌توانست موضوعاتی را که در ذهن داشت به آن‌ها توضیح دهد. او با کار‌ها و فرموده‌های خود که سرشار از معنی و مفهوم بودند به  آنها توضیح داد که چه چیز در حال انجام شدن است و آنها از آن چه چیز بدست خواهند آورد. چیزیکه واقع می‌‌شد کدام چیزی تصادفی نبود از این روی قصهٔ غذای شام با موضوع خیانت یهودا با هم بافته شده بود. انجیل یوحنا در این قسمت موضوع را ذکر می‌‌کند که یهودا آن جا را ترک می‌‌کند تا عیسی بتواند به یازده رسول در آرامش هدایات لازم بدهد. البته این هدایات در مورد جفا‌های بودند که در آینده واقع می‌‌شدند. (یوحنا۱۳ : ۳۱ – ۱۷: ۲۶) اما صحنهٔ را که لوقا به تصویر می‌‌کشد طوری به نظر می‌‌رسد که یهودا بعد از صرف غذا در کدام گوشه به خواب رفته است و عیسی هدایت لازم را به شاگردان خود بیان می‌‌کند.  

در کمترین حد ممکن یهودا چیزی را که کاهن اعظم به آن ضرورت داشت برای او زمینه سازی کرد. یعنی امکان گرفتار کردن عیسی در جایکه تعداد کمی مردم حضور داشته باشند. (عیسی برای جلوگیری قبل از وقت این کار، پلان تهیهٔ جشن گرفتن شام فصح را مخفیانه تنظیم کرده بود.) از نظر لوقا چیزیکه عیسی به آن زیاد تر توجه داشت خود غذای شام فصح بود، اما «شیطان» یهودا را برای یک مقصد خود مورد استفاده قرار داد.‍ لازم به یاد داشته باشیم که مقصد شیطان همیشه متهم کردن است. عیسی هم به خیانت، بغاوت، پیغمبر دروغین بودن، مسیحای دروغین بودن و یا به کلمات دیگر به دروغگویی برای ضرر رساندن به اسراسیل متهم شد. خیانت یهودا برداشتن اولین قدم برای به انجام رساندن این اتهامات بود.

اما لوقا از اکنون تا آخر انجیل خود به صد‌ها بار به ما به تکرار می‌‌گوید که عیسی در مقابل همه ای این اتهامات بی گناه بود و ملامت اصلی خود اسرائیل بود. یکجا شدن تجلیل کردن شام فصح و خیانت به دور دستر خوان غذا ما را به درک یک جا شدن پیروزی و غم در خود صلیب آماده می‌‌سازد. عیسی ماموریت اصلی خود را با متهم شدن نا روا به انجام رساند. او به ماموریت الاهی خود با بدوش کشیدن جزایکه دیگران مستحق آن بودند، دست یافت. مثلیکه خدا مردم خدا ناشناس و مخالف مثل فرعون و مردم مصر را به شکل خاص برای نجات مردم خود بکار گرفت، در این جا نیز اکنون خدا این کار را توسط یک انسان که با دوستانش به دور دسترخوان نشسته بود انجام می‌‌داد. وقتیکه قدرت‌های شیطانی با آخرین خرابی خود شخصی را که وسیلهٔ نجات بود به صلیب می‌‌کشند، خدا از آن برای شکست دادن خود آن قدرت‌ها کار می‌‌گیرد.

ما و شما و همه کسانیکه روزانه، هفته وار و یا بعضی اوقات بدور هم جمع می‌‌شویم تا فرمان عیسی را با شکستاندن نان و نوشیدن شربت به یاد بود او انجام می‌‌دهیم، احساس می‌‌کنیم که در نجاتی غرق شده ایم که وسیلهٔ‌ شفای زندگی ما گردیده است. امکان دارد که قدرت‌های تاریکی مثل فرعون و عساکرش که بعد از عید فصح اسرائیل را تعقیب کردند به تعقیب ما هم باشند. اما، مثلیکه آنها با غرق شدن در بحیرهٔ سرخ شکست خوردند، این‌ها نیز شکست می‌‌خورند و اطمنان داریم که  نجات ما تضمین است.


Book Table of Contents

 Luke 22: 1 – 23 the Last Supper

 Chapter 1

 Luke 1:1-4 - Prologue

 Luke 1:5-25 - the Birth of John the Baptist Foretold

 Luke 1:26-38 - the Birth of Jesus Foretold

 Luke 1:39-56 - Mary Visits Elizabeth and Mary's Song

 Luke 1:57-80 - the Birth of John the Baptist and Zechariah’s Song

 Chapter 2

 Luke 2:1-20 - the Birth of Jesus

 Luke 2:21-40 - Jesus Presented in the Temple

 Luke 2:41-52 - the Boy Jesus at the Temple

 Chapter 3

 Luke 3:1-9 John the Baptist

 Luke 3:10-20 - John the Baptist Prepares the Way

 Luke 3:21-38- the Baptism and Genealogy of Jesus

 Chapter 4

 Luke 4:1-13 - Temptation in the Wilderness

 Chapter 5

 Luke 5: 1 – 11 the Miraculous Catch of Fish

 Luke 5: 12 – 16 Healing of the Leper

 Luke 5 17-26 the Healing of the Paralytic Lowered Through the Roof

 Luke 5: 27 – 39 Finance Officer Invitation

 Chapter6

 Luke 6: 1 – 11 Sabbath Day

 Luke 6: 12 – 26 Choosing Disciples

 Luke 6: 27 – 38 Loving Your Enemies

 Luke 6: 39 – 49 Judging Others and True Obedience

 Chapter 7

 Luke 7: 1-10 the Healing of the Centurion’s Servant

 Luke 7: 11 – 17 Raising of the Widow’s Son

 Luke 7: 18-38 the Promised Person

 Luke 7: 36 – 50 to Be Forgiven High and Low Debt

 Chapter 8

 Luke 8: 1 – 15 Sprinkle the Seeds

 Luke 8:16-25 Lights and Storm

 Luke 8: 26 – 39 the Healing of Demoniac

 Luke 8: 40 – 56 the Healing of Women and Resurrection of a Girl

 Chapter 9

 Luke 9: 1 – 17 Ambassadors Without Travel Equipment

 Luke 9: 18 – 27 the Anointed of God

 Luke 9: 28 – 45Testimony From the Cloud

 Luke 9: 46 – 62Journey

 Chapter10

 Luke 10: 1 – 16 Seventy Ambassadors

 Luke 10: 17 – 24 Return From Mission

 Luke 10: 25 – 37 Good Samaritan

 Luke 10: 38 – 42 Competition of Two Sisters

 Chapter11

 Chapter 11:1-13 How Should We Pray?

 Luke 11: 14 – 28 Chief of Devils

 Luke 11: 29 – 41Demand a Miracle

 Luke 11: 42-54 Sharia Teachers

 Chapter12

 Luke12: 1 –12Hypocrisy

 Luke 12: 13 – 34 the Fool Rich

 Luke 12: 35 – 48 Dressed and Ready Servant

 Luke 12: 49 – 59 Reading the Signs 0f the Times

 Chapter13

 Luke 13: 1 – 9 the Parable of Fig Tree

 Luke 13: 10 – 21Jesus Heals a Crippled Women on the Sabbath

 Luke 13: 22 – 30 Entering Through the Narrow Door

 Luke 13: 31 – 35 Jesus Grieves Over Jerusalem

 Chapter14

 Luke 15: 1 – 10 Lost Sheep and Lost Coin

 Luke 14: 1 – 11 the Pharisee

 Luke 14: 12 – 24The Parable of the Great Banquet

 Luke 14: 25 – 35 the Cost of Discipleship

 Chapter15

 Luke 15: 1 – 10Lost Sheep and Lost Coin

 Luke 15: 11 – 24The Father and Younger Son

 Luke 15: 25 – 32The Father and the Older Son

 Chapter16

 Luke 16: 1 – 9The Parable of the Shrewd Manager

 Luke 16: 10 – 18 Teaching on Stewardship

 Luke 16: 19 – 31Rich Man and Poor Lazarus

 Chapter17

 Luke 17: 1 – 10 Forgiveness, Faith and Obedience

 Luke 17: 11 – 19 Ten Lepers Healed

 Luke 17: 20 – 37The Coming of the Kingdom

 Chapter18

 Luke 18: 1 – 14The Persistent Widow and Unfear Judge

 Luke 18: 15 – 30 Jesus Blesses Children

 Luke 18: 31 – 43Heal a Blind Beggar

 Chapter19

 Luke 19: 1 – 10 the Calling of Zacchaeus

  Luke 19: 11 – 27The King, the Servants and the Money

 Luke 19: 28 – 40The Triumphal Entry

 Luke 19: 41 – 48Jesus Cleanses the Temple

 Chapter20

 Luke 20: 1 – 8 the Question About Jesus Authority

 Luke 20: 9 – 19 the Parable of Tenants

 Luke 20:20 – 26 on Paying Taxes to Caesar

 Luke 20: 27 – 40 Marriage and the Resurrection

 Chapter21

 Luke 21: 5 – 19 Sign of End

 Luke 21: 20 – 33The Distress of Jerusalem Predicted

 Luke 21: 34 – 38Watching for the Son of Man

 Chapter22

 Luke 22: 24 – 38 Prediction of Peter’s Denial

 Luke 22: 1 – 23The Last Supper