داستان نورالله

  ۶ دقیقه ۲۰ ثانیه

داستان نورالله را ببینید و بشنوید که او چگونه خدای یکتا را شناخت!

دانلود

متن برنامه / متن سرود

تغیر درونی شخصیت انسان را هم تغیر می‌دهد،تغیرات بیرونی هم می‌دهد از لحاظ شخصیتی انسان را زیبا می‌سازد.

من در شهر زیبای کابل در کشور افغانستان بدنیا آمدم، نام من نور است و خوشحال هستم که من از این طریق می‌توانم قسمت از زندگی ام را با شما در میان گذارم و زمان بچه گی،جوانی و نو جوانی ام را در شهر زیبای کابل سپری نمودم، همچنان در یک خانواده تقریبآ متعصب مذهبی بدنیا آمدم و دو تا پدر بزرگم به عادات مذهبی شان بسیار پابند و مقید بود.

همین قسم که خدمت شما گفتم در زمان جوانی و بچه گی در وطن بودم من یک احساس درونی برای خود داشتم و یک احساس داشتم که گویا بجز از دین و مذهب که خانواده ام در آن است من گرایش به چیزی دیگری دارم.

ولی نمیفهمیدم که چه است، بعد از اینکه من مکتب را در افغانستان خلاص کردم و شرایط قسمی شد که ما مهاجر شویم بیاییم خارج از کشور، در این مسیر من با عیسی مسیح آشنا شدم، با مسیحیت آشناشدم و زمانیکه وارید آلمان شدیم من توسط یک خواهر ارمنی زبان که من نام او را فرشته نجات خود ماندم و خداوند از او استفاده کرد و من وارید کلیسای فارسی زبان شدم و زندگی را با عیسی مسیح شروع کردم.

و در این مسیر خدا را شکر می‌کنم که من با خانم عزیزم و سه تا فرزند نازنینیم باهم ایمان آوردیم و وارید خانواده بزرگ الهی شدیم، مسلمآ در کشور افغانستان یک  افغان همیشه با همان کلتور و فرهنگ کشور خود بزرگ می‌شود و عادت می‌کند و آن چیزیکه جامعه و کشور ازش می‌خواهد همان را یاد می‌گیرد و با آن بزرگ می‌شود.

وقتیکه ما مهاجر شدیم آمدیم خارج از کشور و ایمان آوردم به عیسی مسیح در این مسیر همین ایمان عیسی مسیح باعث تغیر درونی ام شد، تغیر درونی شخصیت انسان را هم تغیر می‌دهد.

تغیر بیرونی برای انسان می‌دهد از لحاظ شخصیتی هم انسان را زیبا می‌سازد، وقتیکه انسان به عیسی مسیح ایمان می‌اورد درون انسان زیبا می‌شود،انسان با آن روحانیت یکی می‌شود همانطور شخصیت بیرونی انسان هم تغیر می‌کند.

من در سن جوانی آدم بسیار خوشگذران بودم،آدم بودم که دوست داشتم با دوست و رفیق شب نشینی‌ها داشته باشم،مثل بقیه جوانان از لذت‌های نامشروع این دنیا لذت ببرم و با آنها زندگی کنم.

و این چیز‌های منفی جامعه است که لذت‌های نامشروع هم دارند،من خدارا شکر می‌کنم که بعد از ایمان تمام لذت‌های نا مشروع و او خوشگذرانی هایکه در سن جوانی و تقریبآ‌ نو جوانی داشتم با دوستان و همان رفقای آن زمان آنها از من دور شد.

ایمان به عیسی مسیح خود برای انسان رویا می‌دهد،هدف می‌دهد، انسانهای روی زمین اکثرآ‌ هدف و رویای برای آینده شان ندارند و زندگی شان بی هدف است،شب روز می‌شود و روز شب می‌شود،نورمال زندگی می‌کنند،کار می‌کنند،شغل دارند،مکتب می‌رود، نور مال زندگی دارند ولی هدف،رویا و امیدی برای آینده ندارند.

خوبی و زیبای عیسی مسیح در این است که ما برای آینده خود امید پرجلال داریم بعد از ایمان وقتیکه من وارید کلیسای فارسی زبان شدم و من خدمت را با وطنداران عزیزم یا دوستان ایرانی عزیز شروع کردم خداوند روز به روز پلانهای خودش را نمایان کرد و نشان داد از جمله خدمت برای وطنداران و خدمت برای هموطنان ما.

این پیامیکه از کلام خداست و لی من به تمام ایمان قلب خدمت وطنداران عزیزم عرض می‌کنم این را از کلام خدا بخوانم برای دوستان خودم می‌گوید در هیچ کس جز او نجات نیست یعنی عیسی مسیح زیر آسمان نام دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات پیدا کند.

دوستان عزیزم، وطنداران گلم در هیچ مذهب و دین در هیچ مکتب و فلسفه در هیچ روش و ایدیولوژی نجات از گناه هان و وارید شدن به ابدیت نیست به جز از نام عیسی مسیح این پیامم از طریق این آیه و این کلام برای هموطنان عزیزم اینست که به نام عیسی مسیح ایمان بیاورند ،وارید ملکوت خدا شود و در ابدیت با خداوند عیسی مسیح یکجای شوند