زندگی تازه برای افغان‌ها – برنامۀ زنده تلویزیونی

در ماه سپتامبر مسیحیان افغان، برای سه شب نشرات زندۀ تلویزیونی داشتند. برای تماشای آن، به اینجا مراجعه کنید.

موسیقی و رادیو

از شنیدن سرود های پرستش و ستایش در وصف خداوند به زبانهای دری و پشتو لذت ببرید. همچنان شما میتوانید به صحبتها، اشعار و درامه ها در مورد شیوه زنده گی عیسی مسیح، گوش فرا دهید.
برنامه های رادیو صدای زنده گی توسط افغانها، تولید و بخش میگردد.

تلویزیون و فلم های کوتاه

کانال "ست افغان" شامل برنامه های تلویزیونی، ویدیوها و فلم ها میباشد. شما میتوانید، برنامه های ضبظ شده، فلم ها و ویدیوهایی را که به زبانهای دری و پشتو دوبله شده تماشاه نمایید و همچنان میتوانید از کلام الهام بخش خدا، شعر و موسیقی مستفید شوید.

کلام خدا

کلام خدا را میتوانید به زبانهای دری، پشتو و هزاره گی بخوانید. انتشارات کلام خدا به زبانهای دری، پشتو و هزاره گی محصول زحمات مشترک تیم هاى مختلف میباشد.

کتابها و کورس های مطالعه کتاب مقدس

شما میتوانید از طریق ویب سایت "مرکز رسانه افغان" کتابها، آهنگها، نصاب درسی، دی وی دی، مایکرو ایس دی و سی دی را سفارش دهید. همچنان شما میتوانید بسیاری از مطالب را نیز بطور رایگان دونلود نمایید.

برنامه‌ها برای افغان‌ها

کتاب مقدس و آموزش برای موبایل‌ها و تبلت‌ها به زبان افغان‌ها آنجا است