نزیره

نزیره

سلام. من نذیره هستم. در سال 1991، در طول اقامت خود در دهلی، با خلیل جان ازدواج کردم و صاحب چهار فرزند می‌باشیم.
من و خلیل با هم مجری برنامه « پنجره نور» هستیم. من به عنوان یک زن، یک همسر و یک مادر، دوست دارم تجربیات زندگی و برکات خود را از طریق برنامه
«پنجره نور» و هر وسیله دیگری برای افغانهای عزیز که در هر نقاط دنیا هستند، به اشتراک بگذارم.
ضمن مشارکت در تولیدات رسانه ای برای افغانها، من همچنین به عنوان دستیار دندانپزشک برای تأمین هزینه‌های زندگی خود کار می‌‌کنم.
امید و دعای من اینست تا مردم عزیز ما ازین خدمات مستفید شده خدای حقیقی را دریابند و از محبت و بخشش او سرشار گردند.

قسمت

برنامه‌ها