خلیل

خلیل

سلام. نام من خلیل است، در افغانستان چشم به جهان کشودم. صنف ۱۲ را درلیسه عالی حبیبیه کابل ختم نموده، فوق لیسانس را دررشته زبان وادبیات روسی و علوم اجتماعی دراوکراین به دست اوردم و در همین رشته در انستیتوت پیداگوژی کابل به حیث استاد ایفای وظیفه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمودم.
در سال ۱۹۹۱، در هند پناهنده شدم و بعد از هفت سال زندگی در دهلی نو، به جهان غرب هجرت كرديم. در حال حاضر، من و همسرم نذیره جان، مجری یک برنامه تلویزیونی هفتگی هستیم که بنام «پنجره نور» یاد می‌‌‌‌شود.
ما به عنوان پیروان عیسی مسیح در برنامه‌های «پنجره نور» درباره روابط خانوادگی صحبت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، به ویژه در مورد: رابطه بین زن و شوهر، بین والدین و فرزندان، بین ما و دیگران، تا بدین وسیله بتوانیم اشخاص خوب برای خود و برای دیگران باشیم و از زندگی خود لذت ببریم. اخیراً ما فصل اول یک سریال خانوادگی به نام «مراد و منزل» را تولید کردیم.
من خدا را شکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم که مرا به این دنیا آورده است تا بتوانم نماینده او در روی زمین باشم واز هر طریقی برای او بدرخشم.

قسمت

برنامه‌ها