دست فروشی زنان

  ۲۸ دقیقه

  ۱۲ اوت ۲۰۱۷

شغل دست فروشي در كشورهاي عقب مانده و فقير نشين، بسیار رایج است. اين شغل در كشور افغانستان نيز به شكل چشم گيري وجود داشته و در شهرهاي مختلف آن روزانه جريان دارد. در اثر جنگها و مشکلات اقتصادی شغل دست فروشي دیگر مخصوص مردان نیست. خانم هاي زيادي نيز به اين شغل روي آورده و براي خود به تشكيل بازارهاي كوچك فروش در مناطق مشخص دست زده اند. یکی از جمله معروف ترين بازارهاي دست فروشي منطقه پل رنگينه درهرات است.
زنان فروشنده‌ از ایجاد این بازار خوشحال هستند و می‌‌‌گویند این کار برای حل مشکلات اقتصادی شان، کمک می‌‌کند. زيرا در جامعه اي كه كار و دست يابي به آن بسيار مشكل هست، انجام اين چنين كارها، ميتواند اميدبخش باشد.

دانلود