ترس فریحه

  ۲۹ دقیقه

  ۲۸ مه ۲۰۱۶

چرا در بعضی از کشور‌ها، مردم اعم از مرد و زن، پیر و جوان، با سواد و بی سواد، جلو قبر‌های مزین شده ، رفته و خواست‌ها، امید‌ها و آرزو‌های شان را از آنها می‌خواهند؟ آیا ما انسان‌ها نمی توانیم با، دعا‌ها و اطاعت از احکام خداوند که نهایت مهربان و رحیم است، از او نیاز و خواسته‌های خود را بخواهیم؟ خدای که می‌بیند و می‌شنود؟

دانلود