1 Peter for Everyone

Chapter 1

Chapter1: 1-9 Genuine Faith and Sure Hope

Language: Dari

Eternally chosen and sanctified by the Holy Spirit. To be born again and to gain living hope! Peter invites us into a house of faith that has three dimensions: length, depth, and height. Length means being chosen, height means praising God's mercy, and depth means the quality of our faith.

از طرف پِترُس، رسول عیسی مسیح به کسانیکه که در سرتاسر ایالات پُنطُس، غلاتیه، کَپَدوکیه، آسیا و بِطونیه مهاجر و پراگنده شده و برگزیدۀ خدا اند. خدای پدر مطابق ارادۀ خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیلۀ روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و سلامتی برای شما روزافزون باد. سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیلۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، تولد نو و امید زنده به ما بخشیده است. تا روزی می‌راث را به دست آوریم. این می‌راث در عالم بالا، در جایی که خراب و ضایع و پژمرده نمی شود، برای شما نگه داشته می شود. و در حالی که شما در انتظار نجاتی هستید که در زمان آخر به ظهور می رسد، خدا با قدرت خود شما را به وسیلۀ ایمان تان حفظ خواهد نمود. این امر باید شما را خوشحال کند، اگرچه برای زمان کوتاهی، شاید لازم باشد که گرفتار درد آزمایش های سخت شوید. چنانکه طلای فانی در آتش امتحان می شود، ایمان شما نیز باید در زحمات امتحان گردد، (اگرچه ایمان از طلا خیلی گرانبهاتر است.) تا در آن روزی که عیسی مسیح ظهور می کند ایمان خالص شما سبب ستایش و جلال و افتخار شود. با وجود اینکه تا به حال مسیح را ندیده اید، او را دوست دارید و با اینکه اکنون هم او را نمی بینید، به او ایمان دارید و با خوشی بزرگ و پُر شکوه که غیرقابل توصیف است، شادمان هستید و نتیجۀ نهایی ایمان شما این است که سبب نجات جان های شما می شود.
اول پترس ۱: ۱-۹

ایمان حقیقی و امید قابل اطمینان:

خانهٔ ما در کابل که در طول حوادث سال‌های گذشته قسمت‌های آن صدمه دیده بود بالاخره  سال گذشته تصمیم گرفتیم که آن را تا حد توان دوباره ترمیم کنیم و بعضی تغیرات نیز در آن وارد نماییم. در اول لازم بود پلان کنیم که به چه ترتیب قسمت‌های شکسته و ریختهٔ آن را ترمیم کنیم. آیا همهٔ کلکین‌ها و در وازه‌های آن که فرسوده شده بودند عوض کنیم و یا نکنیم؟ آیا پیش روی کلکین‌ها از بیرون پنجرهٔ آهنی را بخاطر امنیت نصب کنیم و یا نکنیم؟ بعد از نقشه و بر آورد کردن مصارف همهٔ این چیز‌ها یک کار مهمی دیگر نیز پیش روی ما قرار گرفت. این کار مهم و پر مصرف ساختن یک اطاق علاوه گی به حیث صالون و مهمان خانهٔ جدید در برندهٔ خانه بود. با کمک خواستن از یک مهندس آشنا او طول و عرض و بلندی این اطاق را نقشه کرد. همچنان مهندس برای داشتن نور کافی این اطاق جدید، جا‌ها و طول و عرض و بلندی کلکین‌ها و در وازهٔ در آمد آن را مشخص کرد. بعد از تکمیل شدن این کار‌های مقدماتی در تلاش یاقتن گلکار و نجار ماهر شدیم تا مواد خام ضروری را برای تکمیل کردن خانه بسنجند. بعد از تکمیل شدن کار ساختمانی و نجاری کار رنگ و روغن آن هم تکمیل شد. وقتیکه همه کار‌های خانه و به خصوص این اطاق علاوه گی به پایان رسید آن را فرش کرده از نشستن در آن لذت بردیم.

اکنون پیش روی ما رسالهٔ فوق العاده خوب پطرس رسول قرار دارد. پطرس رسول این رساله را به ایمان داران به عیسی مسیح نوشته است که در سرتاسر مناطقی که اکنون ما به نام کشور ترکیه می‌شناسیم پراگنده بودند. پطرس رسول در این سه پراگراف آغازین این رساله که شما در شروع خواندید، مثلیکه ما ساختن خانه را بر آورد کردیم، او نیز تمام مواد ضروری را برای ساختن خانهٔ ایمانی این ایمان داران پراگنده بر آورد کرده است. پطرس طول، عرض و بلندی خانهٔ ایمانی آن‌ها را به دقت سنجیده است و تمام کار‌های ضروری که لازم است به آن عمل کنند جمع آوری کرده است. اگرچه هر یک از آیات این سه پراگراف آغازین، پُر مفهوم و غنی از تعالیم هستند، اما باز هم همهٔ این ۹ آیت را به حیث چوکات و یا پلانی در نظر می‌گیریم که پطرس رسول همه ای رسالهٔ خود را بر اساس آن انکشاف داده بنا کرده است.

 از صحبت کردن روی عرض این ساختمان آغاز می‌کنیم که در آیات ۱ و ۲ بیان شده است. عرض خانهٔ ایمانی چیزی است که مسیحیان توسط خون عیسی مسیح برای اطاعت کردن برگزیده شده اند، انتخاب شده اند، از دیگران جدا شده اند و تقدیس شده اند. در این مورد هنوز هم بسیار چیز‌های وجود دارند که باید در مورد آنها تعمق و تفکر زیاد تر کرد. پطرس رسول در این رساله مردم را به اساس قوم و نسل، سوابق اخلاقی گذشتهٔ آنها و یا به اساس ثروت و دارایی و یا فقر آن‌ها، یا مقام و موقعیت اجتماعی آنها مورد خطاب قرار نمی دهد. همهٔ این‌ها معیار‌های نقشهٔ ساختمان کهنه بودند که ما با ساختن خانهٔ جدید آن را از بین بردیم. پطرس در نقشهٔ خانهٔ ایمانی جدید همهٔ آنها را حذف کرد و به جای آن معیار نو و کاملاً جدید را جایگزین کرد. این معیار‌ها از هویت اصلی ما در عیسی مسیح سر چشمه می‌گیرند. ما پیروان عیسی مسیح بسیار به آسانی و بسیار زود هویت اصلی خود را در عیسی مسیح فراموش می‌کنیم. از این رو برای ما ضروری و مهم است که آن را بصورت همیشه گی به یاد خود بیاوریم. مثلاً اگر ما موتر خود را بصورت منظم و همیشه گی تفتیش کنیم و قسمت‌های که خراب شده اند به وقت درست کنیم، در این صورت موتر ما بصورت منظم و بدون اینکه یکدم به سینه به زمین بافتد کار می‌کند. ما ضرورت داریم که همیشه، دوامدار، بصورت جدی و حقیقی بیاد خود بیاوریم که ما کی هستیم و چه هویت در عیسی مسیح داریم. در غیر آن پیام‌های که از دنیا مثل اینکه نسب پدری ما به کجا می‌رسد، از کدام قوم هستیم، چه مقام و چه ثرورت و عاید داریم به درون ما نفوذ می‌کند. وقتیکه این چیز‌ها در درون ما نفوذ کرد آنها مثل موریانه و یا زنگ که پرزه‌های موتر را خراب می‌کند، ما را از درون خورده فرسوده می‌سازد.

پس لازم است که همیشه از خود سوال کنیم که آیا ما کی هستیم؟  آیا اولین بُعد اساسی خانهٔ ایمانی که پطرس رسول ما را به آن دعوت می‌کند، چه است؟

ما پیروان عیسی مسیح مردمی هستیم که با رحم خدا برای یک مقصد خاص انتخاب شده ایم. همه مسیحیان به شکل عجیب زندگی دو بُعدی و یا دو تابعیتی دارند. از این رو پطرس مخاطابین خود را بنام خارجی‌ها یاد می‌کند. این خارجی بودن آن‌ها به خاطر مهاجر بودن آن‌ها در بین اقوام بیگانه نیست. دو تابعیته بودن آن‌ها به خاطری است که آن‌ها به تکرار در این و یا آن کشور حقیقی و یا منطقهٔ حقیقی مثل پُنطُس، کپَدوکیه، آسیا، بطونیه و غیره زندگی کرده اند و تبعهٔ آن کشور‌ها و یا آن مناطق هستند، اما برعلاوهٔ داشتن تابعیت این کشور‌ها و یا مناطق آنها اتباع کشور خدا نیز هستند. در مورد این تابعیت جدید که آنها نصیب شده اند پطرس بسیار زود در مورد آن به تفصیل صحبت خواهد کرد.

هدف حقیقی خدا این است که مردم را از بکار رفتن برای مقاصد بی معنای دنیایی جدا بسازد و برای یک مقصد خاص که برای آن خلق شده اند از آن‌ها کار بگیرد. این مردم جدا ساخته شده و یا برگزیده شده توسط خدا برای دیگران مثل تابلو‌های رهنما به طرف حقیقت جدید و یا دنیایی جدید بوجود آمده باید باشند. این دنیایی جدید در حقیقت توسط زندگی، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح در آن وقت بوجود آمده بود. توسط مرگ فداکارانهٔ عیسی مسیح از یک طرف و زندگی کردن روح القدس یعنی روح خدا در درون آن‌ها از طرف دیگر، خدا آن‌ها را جدا کرد تا به حیث تابلو‌های زندهٔ رهنما برای همهٔ مردمان این دنیایی جدید باشند. به این خاطر آن‌ها از دو لحاظ مقدس می‌باشند. اول از لحاظ تخنیکی که خدا آن‌ها را برای یک مقصد مقدس جدا ساخته است و دوم زندگی عملی حقیقی آن‌ها هم باید تجدید شده و باید کاملاً نو و مقدس باشد. زندگی جدید همهٔ این برگزیدگان در حقیقت باید به انعکاس دهندهٔ خواسته‌های خدا برای تمام مخلوق بشر تبدیل گردد. این دلیلی است که برخلاف شکل ظاهری زندگی مسیحی که مردم به طرف آن می‌بینند، زندگی کردن حقیقی مسیحی دلهره آور و واقعاً سخت است. اما هرچه است اگر ما می‌خواهیم مسیحی حقیقی باشیم و مطابق به آن زندگی کنیم، این هویت حقیقی ما است که با آن باید زندگی کنیم.

 آیا بُعد بلندی خانهٔ که پطرس در آیات ۳ تا ۵ ما را به آن دعوت کرده است چه است؟ بُعد بلندی این خانه یعنی به طرف آسمان، ستایش و پرستش کردن خدا برای رحم بی مانندش است. بهترین راه برای صحبت کردن بصورت خاص در مورد خدا و چه کاری که او انجام داد توسط ستایش کردن است نه صرف خواندن متن نوشته شدهٔ کلام خدا. ستایش کردن چیزی است که پطرس اکنون به ما پیشنهاد می‌کند که به آن پابند باشیم. باید خدا را به خاطر رحم عظیمش ستایش کنیم.

این بلندی تا آخرین حد ممکن بلند است که حتا تا چت خانه می‌رسد و آن را لمس می‌کند. بلندی رحم خدا را ما می‌توانیم به این شکل اندازه کنیم. لطفاً دقت کنید، بدون اینکه خدا سابقهٔ ما را در نظر بگیرد که فرزندان کی هستیم خدا ما را به فرزندی خود قبول کرد و او خودش پدر ما شد. با این فرزند خواندگی، زندگی جدید در ما جوانه زد. این زندگی جدید توسط مرگ و رستاخیز عیسی مسیح برای ما در دنیا بوجود آمد(آیت ۳).

در حقیقت مسیحی شدن به این معنی است که خدا با عیسی مسیح در صبح ایستر چه کرد. در حقیقت خدا این کار عجیب را برای ما و شما در تمام اعماق وجود ما انجام داد. از این رو مسیحیان اکثراً مراسم تعمید خود را در صبح روز عید ایستر و یا عید رستاخیز عیسی میسح انجام می‌دهند.

 باید علاوه کنیم که زندگی جدیدی که خدا در صبح روز عید رستاخیز مسیح بوجود آورد صرف برای یک شخص نبود که صرف یک شخص یعنی عیسی مسیح تجدید حیات شده باشد. بلکه خدا توسط این عمل بزرگ خود یک دنیایی کاملاً جدید را خلق کرد. اکنون این دنیای جدید دور از نظر کاملاً محفوظ در جای خود قرار دارد که به ساده گی قابل روئیت نیست. این دنیایی جدید در عقب پرده‌های نازک نادیدنی قرار دارد که توسط این پرده‌های نازک از دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم(زمین) و دنیایی خدا (آسمان) جدا شده است. اما یک روز این پرده به دو طرف یعنی در کناره‌ها کش خواهد شد. ما خواهیم دید که در عقب این پردهٔ نازک می‌راث زوال ناپذیر برای ما در آسمان محفوظ نگهداشته شده است. در این وقت است که وجود واقعی زمینی و خاکی ما در حضور خدا با محبت و رحم او کاملاً تجدید حیات خواهد شد. (آیت ۴) وقتیکه این دنیای جدید برای ما محفوظ شده است پطرس به ما اطمینان می‌دهد که ما نیز برای آن محفظ شده ایم. در این راه ایمان حقیقی به ذات خود مثل لنگری کشتی است که ما را در امید استوار نگه می‌دارد.

بالاخره در مورد عمق این خانه که پطرس ما را در آیات ۶ تا ۹ به آن دعوت کرده است صحبت می‌کنیم که چه چیز را در خود گنجانیده است. عمق یعنی کیفیت خانهٔ ایمانی است. یک قسمت کم رسالهٔ پطرس رسول در مورد آزار رسانی به مسیحیان اولیه پریشانی خود را بیان می‌کند. در این قسمت پطرس موضوعی را گنجانیده است که در آینده آن را انکشاف می‌دهد. آزار دیدن به این معنی است که توسط آن کیفیت ایمان مسیحیان صیقل شده به دنیایی بیرون متجلا می‌گردد. وقیتکه بالاخره عیسی مسیح به ظهور می‌رسد این جلایش ایمان خالص ایمان داران سبب ستایش و افتخار گردد. در عین زمان ایمانداران زندگی را در این خانهٔ بزرگ ایمانی و یا انجیل با محبت عیسی مسیح به پیش خواهند برد. قلب‌های آن‌ها سرشار از خوشی جلال یافته خواهد بود. (آیت ۸) این آغاز نجاتی است که خدا برای آن‌ها تدارک دیده است.

وقتیکه ما در مورد این اطاق ایمانی گپ می‌زنیم با دیدن به اطراف ما بسیار چیز‌های دیگر را می‌بنیم. اما اکنون ما روی صرف سه چیز گپ زدیم که عرض، بلندی و عمق آن بود. در این قسمت موضوعات مشکل هم وجود دارد که لازم است که با آن‌ها روبرو شویم. اما باید اطمینان داشته باشیم، توسط هویت جدیدی که ما بدست آورده ایم و توسط رحم خدا ما کاملاً محفوظ هستیم. با این اطمینان ما می‌توانیم پیش برویم و این رساله را به خانهٔ خود تبدیل کنیم. تعلیمی که رسالهٔ پطرس برای زندگی امروز به ما می‌دهد، اطمینانی است که ما احساس کنیم که در خانهٔ خود قرار داریم. 


Book Table of Contents

 1 Peter for Everyone

 Chapter 1

 Chapter1: 1-9 Genuine Faith and Sure Hope

 Chapter1 10-21Ransomed by Grace

 Chapter1 22-25 Newborn Babies

 Chapter2

 Chapter 2 4-10 the Living Stone

 Chapter2 11-17 Living in a Pagan World

 Chapter2: 18-25 Suffering as the Messiah Did

 Chapter3

  Chapter3 1-7 Marriage and Its Challenges

 Chapter3 8-16 the New Way of Life

 Chapter 3: 17- 22 Suffering for Doing Right

 Chapter4

 Chapter 4: 1-11 Transformed Living

 Chapter 4 12-19 Sharing the Messiah’s Sufferings

 Chapter 5

 Chapter 5: 1-7 Humble Shepherds

 Chapter 5: 8-14 Standing Firm by God’s Power