انتخاب همسر برای فرزندان خویش

  ۲۸ دقیقه

  ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۶

در مورد تعیین سرنوشت فرزندان خویش باید بسیار احیتاط کنیم. در مورد انتخاب همسر نظر و رضایت فرزندان ما بسیار مهم است. به خاطریکه در آینده آنها باهم زندگی می‌کنند. نباید که از عجله کار گرفت و خواسته‌های شخصی خود را بالای شان بقبولانیم.

دانلود