یوحنا

یوحنا

  اخیرا: ۱ ژانوِیه ۲۰۲۲

انجیل یوحنا بعد از اناجیل دیگر یعنی متا، مرقس و لوقا نوشته شده است. انجیل یوحنا عیسای مسیح را از زاویه الهیاتی که پسر خدا از آسمان به زمین آمده است، به ما معرفی می‌‌کند. یوحنا فصل ۱ آیه یحیای تعمیده دهنده آمد تا برای تجسم کلام زنده خدا یعنی عیسای مسیح شهادت دهد. یحیای تعمید دهنده اقرار کرد که او مسیح نیست. عیسای مسیح همان مسیح است که در آسمان بود و به شکل انسان جسم شده به زمین آمد.

برنامه‌ها