درست ترین مذهب کدام است؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

یکی از دوستان گرامی ما سوال بسیار جالبی را مطرح نموده اند که درست ترین مذهب کدام است؟ زمانی که ما به شهر می‌‌‌رویم متوجه می‌‌‌شویم که خصوصاً در فروشگاه ، بازار‌ها، مارکیت‌ها و در دکان‌ها و خصوصاً در مغازه‌های جدیدی که در شهر نو و غیره قسمت‌های شهر کابل ساخته شده اند، هر نوع لباس‌ها را در کوتبند‌ها قرار داده و آنرا برای نمایش آویزان کرده اند. در آنجا می‌‌‌توان اقسام لباس‌ها را دید که حتی من هم حیران مانده بودم که چه مُد‌های جدیدی است که در این مغازه‌ها پیدا نمیشود؟ از بطلون‌های کاوبای شروع تا اقسام جمپر‌ها و لباس‌های وطنی ما و شما، که انسان حیران می‌‌‌ماند کدام آنرا انتخاب کند؟ همۀ این لباس‌ها مقبول و زیبا استند و رنگ‌های خوب و دیزاین‌های مرغوب دارند و به فکر من شرکت‌های که این لباس‌ها تهیه می‌‌‌کنند ، یا خیاط‌ها و دکانهای که این نوع لباس‌ها را به معرض فروش قرار می‌‌‌دهند، کوشش می‌‌‌کنند تا لباس‌های را بدوزند که مورد علاقۀ مردم قرار بگیرد و هر کس بتواند آنچیزی را که مورد پسند اش است بخرد.

مردم بعضی اوقات فکر می‌‌‌کنند که در خریدن لباس، می‌‌‌توانیم انتخاب کنیم که چه بخریم و یا چه بپوشیم، در خوراک می‌‌‌توانیم انتخاب کنیم که چه پخته کنیم و یا چه بخوریم ولی متأسفانه در مورد دین و مذهب نیز فکر می‌‌‌کنند که کدام دین یا مذهب آسانترین است و خوبترین است که آنرا انتخاب کنیم. همانطوریکه همه می‌‌‌دانیم ادیان و مذاهبی زیادی را می‌‌‌توانیم در جهان ببینیم که مرده‌ها، حیوانات، آفتاب، مهتاب، ستارگان، آتش و یا چیز‌های دیگری را پرستش می‌‌‌کنند. مگر دوست‌های عزیز! دین و مذهب بسیار زیاد است ولی خداوند یکی است و راه به سوی خداوند یکی است و اگر می‌‌‌خواهیم که واقعاً به خدا برسیم، باید یک راهی را انتخاب کنیم که به خدا برسیم. آن راه کدام راه است؟ فقط عیسی مسیح هست که می‌‌‌گوید : من راه ، راستی و زندگی هستم. که این یکی از آیاتی هست که واقعاً بسیار مورد علاقۀ من است و بوسیلۀ همین آیه زندگی من تبدیل شد زیرا ما مردم همیشه دنبال ادعا‌های می‌‌‌گردیم که درستی آن به اثبات برسد. وقتی من این آیه را خواندم متوجه شدم که یگانه کسی که در طول تاریخ و همه زمانها این ادعا را کرده است که من راه، راستی و زندگی هستم، تنها عیسی مسیح بود و هیچ کسی دیگری این چنین ادعای را نکرده است و نتوانسته است بکند. عیسی مسیح فرمود که هیچ کس نمیتواند به خدا برسد، جزء به وسیلۀ من و یا به وسیلۀ ایمان آوردن به من.

عیسی مسیح تنها شخصی است که قدرت خویش را ثابت کرد. تنها کسی است که از مردگان قیام کرد او بر مرگ قدرت دارد ولی مرگ نتوانست عیسی مسیح را در قبر نگاه دارد. پس می‌‌‌بینیم که مذاهب زیاد استند ولی باید بدانیم که آیا ما مذهب را می‌‌‌خواهیم پیروی کنیم یا کسی را که از مردگان قیام کرده و بر سر مرگ قدرت دارد و تا به ابد زنده است؟

ما نمی‌خواهیم کدام مذهب یا دین را پیروی کنیم بلکه عیسی مسیح را پیروی می‌‌‌کنیم، کسی که زندۀ جاودان هست. البته مردم بعضاً فکر می‌‌‌کنند و یا بعضاً می‌‌‌گویند که مسیحیت هم یکی از مذاهب یا ادیان است ولی اگر انجیل مقدس را بخوانیم، عیسی مسیح ادعا می‌‌‌کند که او راه هست، پس مسیحیت دین یا مذهب نه بلکه راه است به طرف خدا و ابدیت، به طرف زندگی جاوید، همان زندگی را که انسان در شروع از دست داد، مسیح با قیام خود آن زندگی را به ما می‌‌‌بخشد. مسیحیت یک زندگی نو و با خدا زیستن و قدم زدن است. ما در مسیحیت کدام رسم و عنعنات را پرستش نمیکنیم. ما برای آن تولد و یا خلق نشده ایم که عنعنات و رسم و رواج‌ها را بپرستیم بلکه برای خداوند باید زندگی کنیم زیرا مذهب، مذهب است ولی عیسی مسیح خداوند و یگانه راه هست. عیسی مسیح قدرت دارد، او توفان را با قدرت خود آرام کرد، مرده‌ها را زنده، شل‌ها را خرامان، کور‌های مادر زاد را بینا و کر‌ها را شنوا ساخت، پس قدرت عیسی مسیح را ببیند که او مرده نیست بلکه زندۀ ابدی می‌‌‌باشد و زمانیکه عیسی مسیح قیام کرد، مردم قیامش را دیدند، اما بعضی مردم هستند که می‌‌‌گویند که عیسی مسیح قیام نکرده ولی همانطوری که نمیتوان آفتاب را به دو انگشت پنهان کرد، قیام عیسی مسیح را نیز نمیتوانیم پنهان کنیم.

چیزی دیگری را باید بگوئیم اینست که اکثر مردم می‌‌‌خواهند مذاهب و ادیان را با هم مقایسه کنند. اگر از مردم بپرسید که آیا می‌‌‌خواهید کتاب مقدس را بخوانید؟ می‌‌‌گویند بلی ولی برای آن نمیخوانند که حقیقت را جستجو کنند، بلکه بخاطری می‌‌‌خوانند که آنرا با دین و مذهب خویش مقایسه نمایند تا ببیند که کدام مذهب چه گفته یا بهتر است. مگر کلام خدا می‌‌‌فرماید که حقیقت را بطلبید و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد و وقتی که شما از آزادی بر خودار شوید، آن وقت که است قادر خواهید بود راۀ درست را تشخیص بدهید. اگر می‌‌‌خواهید زندگی نوی را در عیسی مسیح تجربه نمائید باید از کلام حقیقی خداوند برای دریافت حقیقت بخوانید زیرا بسیاری از ادیان به کلام خداوند یعنی تورات، زبور و انجیل ایمان دارند و اگر به این کتاب‌ها ایمان نداشته باشند، ایمان شان کامل نیست. بناً اگر کلام خداوند را می‌‌‌خوانند باید به ایمان بخوانند و این را هم باید اضافه کنیم که ایمان تنها به خواندن نیست بلکه باید جستجو نمائیم که چرا ما به این چیز‌ها ایمان داریم؟ آیا این چیز‌ها درست استند؟

خدا را شکر که در این چند دهۀ اخیر مردم ما بسیار درس خواندند و فهمیده هستند و می‌‌‌توانند که کتاب‌ها را بخوانند و زمانیکه مطالعه کنند حتماً حقیقت را خواهند یافت. کلام خداوند می‌‌‌فرماید: بجوئید و دریافت خواهید کرد. اگر یک دروازه را تک تک بزنید، آن دروازه حتماً به روی تان باز خواهد شد و به همین خاطر تنها گفتن اینکه ما به این کتابها ایمان داریم کافی نیست. باید دقیقاً بفهمیم که چرا ایمان داریم؟ به چی ایمان داریم؟ پس باید گفت که تنها عیسی مسیح هست که ادعا می‌کند من راه، راستی و زندگی هستم و می‌فرماید بیائید ای تمامی زحتمکشان و گران باران جهان، من شما را آرامش خواهم داد. یعنی من آرامش خود را به شما خواهم داد، آرامشی که مافوق جمیع عقل است.

دوستان عزیز! بسیاری از مردمان ادعا می‌کنند که ما می‌توانیم شما را آرامش بدهیم و یا این دین شما را آرامش می‌دهد. مگر ما به یقین و اطمینان برای تان می‌گوئیم که فقط عیسی مسیح آرامش حقیقی را برای ما می‌دهد. دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم پُر از جنجال و مشکلات و سختی هاست و اگر شما عیسی مسیح را داشته باشید مطابق فرمودۀ خودش، شما آن آرامش را دریافت خواهید کرد و آنرا در زندگی خود تجربه خواهید کرد. عیسی مسیح واضحاً در کلام خود فرموده است که من در هستم، من آب حیات هستم و زمانی که ما از طریق عیسی مسیح داخل می‌شویم، مصئونیت کامل می‌داشته باشیم، ما زندگی جاوید را دریافت می‌کنیم. وقتی عیسی مسیح را چون آب حیات می‌نوشیم، تشنگی ما تا ابد مرفوع می‌شود. ما در این دنیا مسافر هستیم و یک مسافر وقتی می‌خواهد به طرف سر منزل خود برود به چه چیز هایی ضرورت می‌داشته باشد؟ به راهی ضرورت دارد تا بتواند به منزل برسد. به نور ضرورت دارد تا بتواند راه را ببیند و در طول سفر به نان و آب ضرورت می‌داشته باشد و عیسی مسیح می‌فرماید که من راه هستم، من نور این جهان هستم، من نان و آب حیات هستم و زمانیکه مسافر به سر منزل رسید به دروازۀ ضرورت دارد که از آن طریق داخل گردد و عیسی مسیح می‌فرماید من در حقیقی هستم. پس کلام خدا نشان می‌دهد که عیسی مسیح همه چیز است که ما به او ضرورت داریم تا به سر منزل برسیم و اگر مذهب حقیقی را می‌خواهید عیسی مسیح مذهب حقیقی است. به کتاب اعمال رسولان فصل دهم آیۀ 43 مراجعه می‌کنیم : همۀ پیامبران به او شهادت می‌دهند که هر کسی به او ایمان آورد بوسیلۀ نام او گناهانش آمرزیده می‌شود.

اگر شما مذهب حقیقی را می‌خواهید عیسی مسیح مذهب حقیقی است زیرا بوسیلۀ نام او گناهان شما بخشیده می‌شود و همچنان اگر به انجیل یوحنا فصل ده آیۀ دهم مراجعه کنیم می‌خوانیم که : دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمده ام تا آدمیان زندگی یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. اگر می‌خواهید صاحب زندگی ابدی باشید، عیسی مسیح زندگی ابدی را به شما می‌دهد و اگر می‌خواهید حیات جاودان را داشته باشید، می‌توانید دعا کنید، شما می‌توانید عیسی مسیح را در قلب‌های خود دعوت کنید و همین که عیسی مسیح را در قلب تان دعوت می‌کنید، اجازه می‌دهید تا خداوند در زندگی شما کار کند، زندگی ابدی شما از همان لحظه با عیسی مسیح شروع می‌شود. بناً عیسی مسیح راه، راستی و زندگیست. پس دنبال مذهب و مذهب بازی و چیز‌های دیگر نباید بگردید و همین خبر خوش انجیل است که امروز به این وسیله به شما دوستان عزیز می‌رسانیم که عیسی مسیح مذهب حقیقی است .

دانلود