داستان شبان

  ۷ دقیقه ۵۷ ثانیه

وقتی شبان تمام چیز را از دست داد، خداوند به او بهترین هدیه را بخشید!‌ این داستان نجات شبان است.

دانلود