انتظار شیرین

  ۲۸ دقیقه

  ۱ ژوئیه ۲۰۱۷

هر انسان مستحق است که در زندگی، خوش و آرام باشد و شاد زندگی نماید. ولی این خوشی‌ها از کجا می‌آیند؟ چگونه می‌توان به آن دست یافت؟ شاید هم هیچگاهی به خوشی‌های که در انتظار بدست آوردنش هستیم، نرسیم. اما به امید رسیدن به آن می‌کوشیم و تلاش می‌نمایم.

دانلود