فواید نوشیدن آب

  ۶ اُکتُبر ۲۰۱۳

نوشیدن دو گیلاس آب پس از بیدار شدن از خواب به فعال کردن اندام‌ های درونی کمک می ‌کند.
نوشیدن آب کمک می کند که وزن بدن کاهش یابد چرا که ترکیبات جانبی ناشی از چربی ها را
می شوید. نوشیدن آب اشتها را کم می کند و میل شما را برای خوردن متوقف می نماید.
نوشیدن یک گیلاس آب سی دقیقه قبل از هر غذا به هضم غذا کمک می ‌کند.
نوشیدن یک گیلاس آب قبل از حمام کردن به کاهش فشار خون کمک می‌ کند.
نوشیدن یک گیلاس آب قبل از خواب از سکته و حمله‌ های قلبی جلوگیری می‌ کند.

«نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.»

( از سحنان عیسی مسیح )

مقاله‌های اخیرا