یکشنبه نخل

  ۳۱ دقیقه

  ۲۳ مارس ۲۰۲۱

یکشنبه نخل، یکی از اعیاد ما است که یک هفته قبل از یکشنبه عید قیام می‌‌‌باشد. این عید یادآور، ورود پیروزمندانه و مظفرانۀ عیسی مسیح به اورشلیم است و این موضوع در هر چهار انجیل قید و ذکر شده است، و قبل از دستگیر شدن مسیح در روز پنجشنبه مقدس و مصلوب شدنش در روز جمعه مقدس ( جمعه الصلیب) می‌‌‌باشد. عیسی مسیح با ورود ظفرمندانه خود به اورشلیم ، برای اولین بار در مدت سه و نیم سال خدمت خویش ، خود را به عنوان مسیح به مردم معرفی می‌‌کند ، که آمدنش به جهان توسط انبیا صد‌ها سال قبل پیشگویی شده بود.

دانلود