چطور در باره ایمانم به مسیح با دیگران صحبت کنم؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

تعدادی زیادی از دوستان، سوالی را مطرح کردند و گفتند حال که مسیحی شده ایم چطور در بارۀ ایمان خود به مسیح، با دیگران صحبت کنیم؟ آنها می‌‌‌گویند امکان دارد مورد لت و کوب مردم قرار بگیریم و می‌‌‌ترسیدند که اگر کسی خبر می‌‌‌شود چی روزی بر سر ما خواهد آمد؟

می‌‌‌خواهیم در پاسخ به سوالات این عزیزان به کلام خدا و به تجارب شخصی خود مراجعه کنیم. درست است که مردم به سبب پیروی کردن ما از عیسی مسیح مشکلاتی را برای ما به بار می‌‌‌اورند و کاری آسانی نیست. مگر به فیض عیسی مسیح ما می‌‌‌توانیم در این قدمی که می‌‌‌گذاریم استوار بمانیم و خداوند را تا آخر پیروی کنیم.

ما می‌‌‌توانیم به دو شکل مختلف، دیگران را از ایمان خود به مسیح بگوئیم. یکی اجازه بدهیم تا خداوند زندگی ما را تبدیل کند، زیرا طرز زندگی، حرکات و اعمال ما بسیار مهم است تا مردم بتوانند آهسته، آهسته تبدیلی را در زندگی ما مشاهده کنند؛ و خودشان دربارۀ تغییر زندگی ما، از ما سوال کنند که چطور این تغییرات در زندگی شما وارد شده است؟ و علت این تبدیلی خوب چیست؟ آن وقت است که آهسته، آهسته دروازه باز می‌‌‌شود و ما می‌‌‌توانیم دربارۀ ایمان خود به مسیح، و اینکه چطور عیسی مسیح زندگی ما را تبدیل کرده است، با آنها صحبت کنیم.

دوم اینکه بعضی اوقات ممکن است بسیار خوشحال باشیم و از حکمت استفاده نکنیم و بدون حکمت به هر کس از ایمان خود بگوئیم. البته ما نمیگوئیم این کاری خوب نیست زیرا وقتی ما خوشی را می‌‌‌چشیم، زود می‌‌‌خواهیم که آنرا با دیگران نیز تقسیم کنیم ولی راه درست آن اینست که باید از حکمتی که خداوند برای ما داده و می‌‌‌دهد استفاده کنیم.

می‌‌‌خواهم قصۀ دو خانوادۀ را که همرای شان در ارتباط بودم و آنها را می‌‌‌شناسم، برایتان بگویم. یکی خانوادۀ که بود که شوهر، خانم خود را بسیار لت و کوب می‌‌‌کرد، زود قهر میشد و مردی بسیار خشن و خشمگینی بود. بالاخره خداوند از طریقی کار می‌‌‌کند و این مرد به خداوند عیسی مسیح ایمان می‌‌‌اورد و روز به روز کلام خداوند را می‌‌‌خواند و شروع می‌‌‌کند تا طبق کلام خداوند زندگی کند. به مرور زمان خانمش نیز متوجۀ این تبدیلی می‌‌‌شود و می‌‌‌بیند که شوهرش کتاب انجیل مقدس را می‌‌‌خواند. در نتیجه خانم می‌‌‌خواهد که از طریق اطلاع این موضوع به پدر و برادر شوهر خود و به خانوادۀ خود، عقده‌های لت و کوب و نفرتی را که از شوهر دیده بود، خالی کند و به همۀ اقارب بگوید که شوهرم کافر شده و حالی انجیل می‌‌‌خواند. شوهرش این مطلب را درک می‌‌‌کند و با خانم خود صحبت می‌‌‌کند که ما سالهاست با هم زندگی کرده ایم و آیا تو کدام تغییری در زندگی ام می‌‌‌بینی؟ خانمش جواب می‌‌‌دهد که بلی! می‌‌‌بینم. شوهر می‌‌‌پرسد که تبدیلی خوب در زندگی من می‌‌‌بینی یا بد؟ و خانمش می‌‌‌گوید که تبدیلی خوب می‌‌‌بینم که بسیار تغییر کردی و شخص ملایم شدی که مرا لت و کوب نمیکنی ولی مشکل من خوب شدن تو نیست بلکه مشکل با انجیل خواندنت است و به نظر من تو کافر شده ایی. شوهرش می‌‌‌گوید که همین تغییراتی را در من می‌‌‌بینی همه از برکت همین کلام خداوند است و زمانیکه من شخص بدی بودم با من زندگی کردی و حال که کلام خداوند، انجیل زندگی مرا تبدیل کرده است، چرا بر ضد من شده ایی؟ بگیر و یکبار انجیل را خودت نیز بخوان که چه نوشته است؟ و بعد از آن در این مورد صحبت خواهیم کرد و خدا را شکر می‌‌‌کنم که خانمش نیز انجیل مقدس را خواند و از چیز‌های که شوهرش یاد گرفته بود، شنید و امروز زن و شوهر هر دو در خوشی کامل همراه با اولاد‌های خود به سر می‌‌‌برند. بناً دوست‌های عزیز اجازه بدهید تا خداوند زندگی تانرا تبدیل کند و کلام خداوند قادر است که زندگی شما را تغییر بدهد و بگذارید تا مردم دنیا تبدیلیِ را که خداوند در زندگی شما وارد می‌‌‌نماید، ببینند.

دوم، پسری جوانی را که من بخوبی می‌‌‌شناختم به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد، بسیار سرحال و خوش به خانه رفت و به مرور زمان اعضای خانواده، فکر می‌‌‌کنم برادرش، متوجه موجودیت انجیل مقدس در نزد وی شد و رفت و به پدر خود اطلاع داد. پدر، پسر خود را خواست و گفت که خبر شده ام که انجیل می‌‌‌خوانی؟ پسر جوان بدون اینکه فکر کند و پاسخی قناعت بخشی به پدر ارائه نماید به عصبانیت گفت که بلی من عیسوی هستم و راۀ بهشت را یافتم و شما کافر هستید نه من و در نتیجه پدر و برادران یکجا شده آنقدر لت و کوبش کردند که حتی پایش شکست و نزدیک بود که کشته شود. باید از خود پرسید که ما کی هستیم که دگران را کافر بگوئیم؟ کی به ما این حق را داده است که دیگران را کافر خطاب کنیم و پست بشماریم؟ درست است که ما مسیح را داریم و راۀ بهشت و خداوند را پیدا کرده ایم. مگر ما نیز گنهکار بودیم و ما نسبت به دیگران بلند تر و یا برتر نیستیم پس هیچ غروری در خود نمی بینیم. تمام خوبی و نجاتی را که داریم محض فیض خداوند است و تمام غرور ما باید در خداوند باشد زیرا خود ما هیچ چیزی نیستیم. وقتی که به عیسی مسیح ایمان می‌‌‌اورید ما از شما خواهش می‌‌‌کنیم که روز به روز کلام خدا را بخوانید و اجازه بدهید تا قدرت و کلام خداوند زندگی شما را تبدیل کند و در وجود تان کار کند تا مردم دیگر نیز ببینند. ما به هیچ صورتی حق نداریم که دیگران را بد بگوئیم. پس دوستان عزیز زمانیکه شما به مسیح ایمان می‌‌‌اورید بیشتر از کلام خدا مطالعه کنید و لطفاً اجازه بدهید تا طبق کلام خدا زندگی شما تبدیل شود و زمانیکه تبدیلی واقعی در زندگی شما نمودار شد و مردم دیدند که طرز زندگی و رفتار تان بهتر شده می‌‌‌رود، آنگاه اگر از شما سوال می‌‌‌کنند، شما دلیلی برای گفتن می‌‌‌داشته باشید عیناً مثل همان زن و شوهر که داستان شان را در بالا خواندیم. شما می‌‌‌توانید بگوئید که کافر نیستید. بلکه شما انجیل را که کلام مقدس خداوند است، می‌‌خوانید. شما از مسیح که خداوند است و تمام دنیا را دوست دارد، پیروی می‌‌کنید. پس دوستان، خواهران و برادران عزیز! لطفاً متوجۀ این نکته باشید و اگر ما انجیل مقدس را بخوانیم، در کلام خدا در انجیل متی فصل 11 آیۀ 28 نوشته شده است که : » بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. «

عیسی مسیح می‌‌خواهد که ما نزدش برویم و در عیسی مسیح آرامش بیابیم. می‌‌خواهیم در بارۀ سه نکته صحبت کنیم. اول اینکه عیسی مسیح می‌‌فرماید: نزد من بیائید تا آرامش پیدا کنید و تا وقتی که ما آرامش پیدا نکنیم چطور می‌‌توانیم از آرامش خداوند به دیگران بگوئیم؟ اصلاً نمیتوانیم.

دوم، در انجیل یوحنا فصل پانزده آیۀ چهارم عیسی مسیح می‌‌فرماید که: » در من بمانید، و من در شما. هم چنانکه شاخه نمی‌تواند از خود میوه آورد اگر در تاک نمانَد، همچنین شما نیز اگر در من نمانید. «

زمانیکه ما به مسیح ایمان می‌‌آوریم باید در عیسی مسیح بمانیم یعنی باید کلام خداوند را با دقت کامل مطالعۀ کنیم، دعا کنیم و اجازه بدهیم که خداوند زندگی ما را تبدیل کند. طوری که گفته اند : با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی. اگر ما در کلام خداوند بمانیم، رشد می‌‌کنیم، روز به روز طبق کلام خداوند رفتار خواهیم کرد، محبت ما نسبت به دیگران زیاد می‌‌شود.

سوم ، در انجیل متی فصل 28 آیات 18 تا 20 چنین می‌‌خوانیم: »پس عیسی پیش آمده و به ایشان خطاب کرده گفت: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته همۀ امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح‌ القُدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همۀ اموری را که به شما حکم کرده‌ام، حفظ کنند و اینک من هر روزه تا انقضای عالم همرای شما می‌‌باشم. «

عیسی مسیح به شاگردان خود، به کسانی که تقریباً سه و نیم سال همراۀ او یکجا بودند و کلامش را آموخته و عیسی مسیح را شناخته بودند، می‌‌گوید که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. عیسی مسیح این حرف را هوایی نمیگوید بلکه شاگردان مسیح دیدند که او توفان را آرام کرد، مرده‌ها را زنده کرد، کور‌ها را شفا داد و بناً آنها دیده بودند که عیسی مسیح از حقیقت سخن می‌‌زند و شاگردان صد فیصد ایمان داشتند، دیده بودند و می‌‌فهمیدند. عیسی مسیح فرمود: بروید و همه امت‌ها را شاگرد بسازید و در اینجاست که به نکتۀ سوم بر می‌‌خوریم که باید برویم و از عیسی مسیح به دیگران بگوئیم. شاگردان نزد عیسی مسیح آمدند و در عیسی مسیح ماندند و وقتی همه چیز را دیدند و فهمیدند و شناختند؛ رفتند و دربارۀ عیسی مسیح به دیگران گفتند و امروز از برکت آنهاست که می‌‌لیون‌ها می‌‌لیون انسان به عیسی مسیح ایمان آوردند و عیسی مسیح را می‌‌شناسند؛ که این پیام خوش انجیل در افغانستان عزیز ما نیز رسیده است و ما نیز خداوند را شکرگزار هستیم که خداوند را دیدیم، چشیدیم در خداوند مانده ایم و در کمال فروتنی این پیام خوش را به دیگر دوستان و هموطنان ما می‌‌رسانیم، مگر با حکمتی که خداوند برای ما می‌‌دهد.

طوری که در کلام خدا می‌‌خوانیم که ”مثل مار هوشیار و مثل کبوتر بی آزار باشید“ زیرا وقتی با مردم مواجه می‌‌شویم و می‌‌خواهیم پیام خوش انجیل را به آنها برسانیم، باید هوشیار باشیم و بدانیم که کلام خدا را در کجا و با کی در میان بگذاریم زیرا خداوند ما عیسی مسیح فرموده تا مروارید‌ها را نباید در پیش خوک‌ها بریزیم و ما باید بفهمیم که این خبر خوش را برای کی باید بگوئیم. عیسی مسیح آمد تا گنهکاران را نجات بدهد و باید پیام او را به کسانی که به او ضرورت دارند و تشنۀ کلام او هستند و در جستجوی خداوند هستند، برسانیم. یعنی درست نیست که بر سر چهار راهی ایستاد شویم و با هرکس مطرح کنیم، ببینیم که کی قلب شنیدن کلام خدا را دارد؟ و کی می‌‌خواهد که واقعاً زندگی اش تغییر کند؟ و مهمترین چیز تبدیلی زندگی ماست که هر کس این تبدیلی را می‌‌بیند، آنوقت می‌‌توانیم که بهتر کلام خداوند را به آنها برسانیم نسبت به آنهایی که می‌‌خواهند بر ضد شما باشند و می‌‌خواهند شما را لت و کوب کنند و شما ایستاد شوید و بدون اینکه حکمت خداوند را مد نظر بگیرید، هر چی که بر زبانتان آمد، بگوئید. نخیر ! این اشتباه است و لطفاً کلام خداوند را به همان پاکی و قدوسیت اش که به شما رسیده است، به دیگران برسانید و زندگی تان باید نمونۀ عالی زندگی مسیحی باشد. زیرا عیسی مسیح می‌‌فرماید که شما نور و نمک این جهان هستید. پس ما باید واقعاً نور و نمک باشیم و باید برای مردمان دور و پیش، دوستان و خانوادۀ خود نور مسیح را به بهترین شکل آن، منعکس بسازیم. زیرا اگر مردم در زندگی ما کار‌های خوبی را مشاهده می‌‌کنند ، طبیعی است که کوشش خواهند کرد با ما نزدیک شوند و هر حرف ما برایشان با اهمیت جلوه کند تا بشنوند. اما اگر ما از کلام خدا برای مردم می‌‌خوانیم و گپ می‌‌زنیم ولی خود ما عمل برعکس آنرا انجام می‌‌دهیم، بهتر است که از کلام خدا به کسی نگوئیم و بهتر است خود ما اول از کلام خدا سرشار شویم تا خداوند تغییر عمیقی را در زندگی ما بوجود بیاورد و این خبری خوشی را که ما به مردم ، خانواده ،دوست و همسایۀ خود می‌‌رسانیم باید از روی ایمان باشد نه از روی احساسات. شاید بعضی اوقات بدون آنکه مفهوم کلام خدا را بگیریم از روی احساسات سخن بزنیم اما بهتر اینست که ما اول به کلام خدا، خود ما ایمان داشته باشیم و به آن رفتار کنیم و بعد به دیگران این پیام را برسانیم.

دانلود