چرا خدا درجسم آمد؟ چی مجبوریت داشت؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

خدا را شکر می‌‌‌‌کنیم که دوستان ما سوالات خویش را با در میان می‌‌‌‌گذارند و ما هم می‌‌‌‌توانیم به جواب ایشان بپردازیم. ما خوشحال می‌‌‌‌شویم که دوستان سوالات خویش را با ما مطرح می‌‌‌‌کنند زیرا خداوند به ما عقل و آزادی داده تا سوال کنیم و جواب خود را پیدا کنیم زیرا کلام خدا می‌‌‌‌گوید که حقیقت را بجوئید و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. یکی از دوستان عزیز ما سوالی بسیار خوبی را مطرح کرده اند که چرا شما ادعا می‌‌‌‌کنید که خداوند در جسم به زمین آمد؟ خدا چه مجبوریت یا ضرورت داشت که جسم پوشیده به دنیا بیاید؟

به جواب این دوست عزیز خود، قصۀ دخترکی را می‌‌‌‌خواهم بیان کنم که یک شب مادرش برایش گفت که برو و در اتاق ات آرام بخواب و استراحت کن. دخترک به اتاق خود رفت و مادرش لحاف را نیز بالایش انداخت و چند لحظۀ هم منتظر شد تا دخترک به خواب برود. بیست یا سی دقیقه بعد صدای جیغ و سر و صدای دخترک از اتاق به گوش مادر رسید. مادرش دوید و از دخترک موضوع را پرسید که چه اتفاق افتاده است؟ دخترک گفت که مادرجان ! می‌‌‌‌ترسم . مادر پرسید چرا می‌‌‌‌ترسی؟ دخترک جواب داد: بخاطری که در الماری اتاقم کدام بلایی است. مادر گفت: دخترم تو که به خداوند ایمان داری، خداوند همراهت هست و تو تنها نیستی. نترس ! بلا هیچ قدرتی ندارد زیرا خداوند با توست و آرام استراحت کن. دخترک در بستر خود دراز کشید و به مادر خود گفت که مادر جان ! می‌‌‌‌فهمم که خداوند با من است مگر می‌‌‌‌خواهم که جسماً در پهلویم باشد. کاشکی خداوند جسماً درنزدم حضور می‌‌‌‌داشت.

وقتی من این داستان را شنیدم بسیار برایم جالب بود و می‌‌‌‌بینیم که بسیاری مردم خواهش آنرا دارند که کاش خداوند در جسم، در نزد شان می‌‌‌‌بود.

در زمان جنگ‌ها و راکت باران شهر کابل در یکی از شفاخانه‌های شهر رفته بودم، مردی را آوردند که در اثر اصابت راکت به منزل شان زخمی و تقریباً تکه، تکه شده بود و همسرش نیز با شوهر خود آمده بود که این خانم نه چادرِ به سر داشت و نه بوت یا چپلی در پای و خاک آلود، مثلی گنجشکی که چوچه را اش را از پیش اش گرفته باشند، از منزل اول شفاخانه تا منزل سوم می‌‌‌‌دوید و جیغ میزد و می‌‌‌‌گفت ای خدا ! تو کجا هستی؟ ای خدا ! تو نمی بینی!؟ و از منزل بالا به پائین می‌‌‌‌دوید و فریاد میزد ای خدا ! آیا تو می‌‌‌‌شنوی؟ و هر وقتی که این صحنه بیادم می‌‌‌‌اید واقعاً بسیار جگر خون می‌‌‌‌شوم.

زمانی که پدرم، مادرم را لت و کوب می‌‌‌‌کرد، و مادرم اکثراً جیغ میزد و می‌‌‌‌گفت او خدا ! نمی بینی؟ چشم داری که ببینی؟ که من، یک زنی که هیچ قدرت ندارم هر روز لت و کوب می‌‌‌‌شوم.

مردی را به چشم خود دیدم که چند نفر تفنگ دار لت و کوبش می‌‌‌‌کردند و آن مرد، جیغ میزد و می‌‌‌‌گفت او خدا ! این چه حالی است بر سرِ ما ؟
کاش می‌‌‌‌دیدی ! و داستان‌های بسیار زیادی است که نمیتوانیم همه آنرا بیان کنیم و اگر به کلام خداوند رجوع کنیم می‌‌‌‌بینیم که حضرت ایوب عین سخنان را تکرار می‌‌‌‌کند. در فصل دهم آیۀ چهارم کتاب ایوب چنین می‌‌‌‌خوانیم: آیا تو را چشمان بشر است؟ ... ایوب در حالت بسیار خراب قرار داشت و رنج می‌‌‌‌برد و چون هیچ قدرتی نداشت گفت ای خدا ! آیا تو حالت مرا می‌‌‌‌بینی؟ عیناً مثل قصه‌های که در بالا بیان کردیم و این سوال نزد بسیاری از مردمان مطرح شده مبتواند. اگر به کلام خداوند دقت کنیم مشابۀ همین موضوعات را در کتاب حَبَقوق و در بسیاری از کتاب‌های دیگر کتاب مقدس، می‌‌‌‌توانیم ببینیم. چیزی که عیناً امروز می‌‌‌‌توانیم در دنیا ببینیم از سابق در کلام خدا نوشته شده است.

ولی من خداوند را شکر می‌‌‌‌کنم که وقتی انجیل مقدس را خواندم، جواب همین سوال خود را یافتم که چرا خداوند در جسم ظاهر شد؟ خداوند مجبور نبود که در جسم ظاهر شود بلکه ما به او ضرورت داشتیم. خداوند، خدای قادر مطلق هست و خداوندیست که در جسم ظاهر شد تا درد و رنج ما را ببیند و ما را قدرت بدهد و یاد بدهد که چطور زندگی کنیم. عیسی مسیح در جسم ظاهر شد و یکی از دلایلی مهم، شاید همان پاسخی باشد برای سوال ایوب که گفت آیا تو را چشمان بشر است؟ آیا تو می‌‌‌‌بینی؟ خداوند آمد و نشان داد که بلی ! خداوند نه تنها جواب سوال ایوب را داد بلکه سوال ما‌های را که، حتی امروز هم بسیاری از مردم به قدرت خداوند شک دارند، جواب داده است. خداوند کلام زنده است و این کلام از حنجرۀ یک انسانی از گوشت و پوست واستخوان ساخته شده بود بیرون شد و آن انسان عیسی مسیح بود. خداوند از طریق عیسی مسیح، حیات داد، مردمان را شفا داد، توفان‌ها را آرام کرد، کور‌ها را بینا ساخت چیزی که طب امروز نیز قادر به آن نیست، شل‌ها را شفا داد و نیز مرده‌ها را زنده ساخت و به خاطر محبت بیکران خود به ما و بخشایش گناهان ما، که تا فدیۀ گناهان ما را بپردازد به روی صلیب می‌‌‌‌خکوب شد ، مُرد ، دفن شد ، سه روز در قبر ماند ولی قبر قدرت آنرا نداشت که او را بیشتر در خود نگهدارد، مرگ بر خداوند قدرت نداشت و خداوند عیسی مسیح از مرگ قیام کرده بلند شد و نشان داد که او قدرت دارد و این جوابی بود به کسانی که شک داشتند که او ( عیسی مسیح ) خداوند هست و امروز اگر شما دوستان عزیز همین شک و سوال را دارید که ای خدا ! می‌‌‌‌بینی ؟ ما شما را تشویق می‌‌‌‌کنیم که کلام خداوند، انجیل مقدس را بخوانید و شما قدرت خداوند را خواهید دید و جواب تمام سوالات خویش را دریافت خواهید کرد.


خداوند را شکر می‌‌‌کنم که کلام خدا، مرا که هیچ چیزی نبودم و شخص پُر از سوالات بودم، امروز به خداوندی که قادر مطلق و زنده هست و مرا دوست دارد، نزدیک ساخته است. حال به خداوند حقیقی ایمان دارم و می‌‌‌فهمم که او قادر مطلق هست که می‌‌‌تواند حتی در جسم ظاهر شود، که او ظاهر شد. عیسی مسیح در همان دشت‌های که حضرت ایوب زندگی می‌‌‌کرد، در فلسطین تولد شد و در همان دشت‌های که حضرت ایوب قدم میزد و سوال داشت، در همان دشت‌ها قدم زد و جواب سوال او را داد و گفت که من شما را دوست دارم و آمده ام تا شما را نجات بدهم.

اگر به کتاب پیدایش درکتاب مقدس برگردیم و گناۀ آدم و حوا را ببینیم خداوند بود که آمد و برایشان گفت: آدم کجا هستی؟ خداوند ضرورت نداشت مگر به خاطر محبت بیکران اش بود که آمد و گفت آدم کجا هستی؟ و حال که خداوند در جسم ظاهر شد ضرورت نداشت بلکه بخاطر محبت بی پایان اش بود. بخاطر ما انسان‌های بیچارۀ که قدرت نداشتیم و به او ضرورت داشتیم، آمد و دست ما را گرفت.

عیسی مسیح در کلام مقدس خود فرموده است که: ای تمامی گرانباران جهان نزد من بیائید و این خود بزرگترین پیام عیسی مسیح برای تمام بشریت است به شمول ما افغان‌ها. زیرا همه ما گنهکار هستیم و از زمان تولد تا لحظۀ که از این دنیا چشم می‌‌‌بندیم، در گناه قرار داریم و زمانی که به شریعت می‌‌‌بینیم و بعد به عظمت و بزرگی خداوند توجه می‌‌‌کنیم، درک می‌‌‌نمائیم که ما با این ضعف‌ها، افکار محدود و ذهن کوچک خود نمی توانیم تمام شریعت را کاملاً به جا بیاوریم و بناً به فیض خداوند و کسی ضرورت داشتیم که بیاید و دست ما را بگیرد و شیوۀ زندگی را برای ما تعلیم بدهد زیرا خداوند ما را خلق کرده است تا برای او زندگی نمائیم. شاید بسیاری از مردم بگویند که شما مسیحیان انسان را خدا می‌‌‌سازید و انسان را خداوند می‌‌‌گوئید. اگر شما به قدرت خداوند ایمان دارید که قادر مطلق هست، خداوند خودش در جسم آمد و ما انسان را خدا نه بلکه خدا را انسان می‌‌‌گوئیم که در جسم ظاهر شد. کلام خداوند نیز این را می‌‌‌گوید که عیسی مسیح ادعا کرده که او خداست. این حرفی خود ساختۀ ما نیست بلکه ما از طریق کلام، قدرتش را بر طبیعت، دیو‌ها، مریض‌ها و مرگ دیدیم و دربارۀ بسیاری مردم در انجیل شریف خواندیم که عیسی مسیح برای شان گفت: گناهانتان بخشیده شد. انسان کیست که گناه را ببخشد؟ چون خودش خداوند بود بناً به مردم می‌‌‌گفت که گناهانتان بخشیده شد و تو شفا پیدا کردی، برو و دیگر گناه نکن و این قدرت و عظمت عیسی مسیح را نشان می‌‌‌دهد که او نه تنها به حرف بلکه در عمل نشان داد و خود او ادعا می‌‌‌کند که اگر از انجیل یوحنا فصل 8 آیۀ 58 را که می‌‌‌گوید : عیسی‌ بدیشان‌ گفت‌: “آمین‌ آمین‌ به‌ شما می‌‌‌‌گویم‌ که‌ پیش‌ از آنکه‌ ابراهیم‌ پیدا شود من‌ هستم‌.”  و بعد از آن فصل 17 آیۀ سوم را بخوانیم، می‌‌‌بینیم که عیسی مسیح پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود، بود و اگر فصل اول انجیل یوحنا را بخوانیم گفته شده که در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود، خود عیسی مسیح خداوند است و او در جسم ظاهر شده و امروز شما را محبت می‌‌‌نماید و آغوش او برای شما باز است. ما با بسیاری از دوستها دربارۀ اینکه خداوند محبت است صحبت کرده ایم و آنها نیز می‌‌‌گویند که بلی خدا محبت است و از آنها می‌‌‌پرسیم که درکجا محبت خدا را دیده می‌‌‌توانید؟ زیرا ادیان دیگر هیچ وقت از محبت نمی بینند، مگر ما محبت خداوند را در صلیب عیسی مسیح دیده می‌‌‌توانیم. اگر شما قلب شکسته دارید یا اگر هنوز هم این سوال را دارید که آیا، خداوندا تو چشم داری که ببینی؟ جواب تانرا می‌‌‌توانید از انجیل بگیرید. ما شما را تشویق می‌‌‌کنیم که کلام خداوند را بخوانید و کلام خداوند برای هر کسی که قلب شکسته دارد، شفا می‌‌‌بخشد و کلام خداوند قدرت دارد تا ما و زندگی ما را از ریشه تبدیل کند.

اینرا نیز متوجه باشید که همین لحظۀ که این سطور را می‌‌‌خوانید، ممکن فُرصتی باشد که خداوند به شما داده است و از همین لحظه استفاده کرده به پیشگاۀ خداوند زانو بزنید و خداوند را در زندگی و قلب خود دعوت کنید. زیرا ما نیز مانند شما درد‌ها و رنج‌های داشته ایم و عیسی مسیح برای همۀ درد‌های ما مرهم است. ما چشیده ایم و به همین خاطر امروز از کلام خدا می‌‌‌گوئیم که آن داکتری که ما را شفا داد، خداوند قادر مطلق است که می‌‌‌تواند شما را نیز شفا بدهد.

دانلود