هللویا و فیض چیست؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

یکی از دوستانِ ما سوالی پرسیدند که اکثراً در برنامه‌ها، سرود‌ها و صحبت‌های شما می‌‌‌شنویم که » هللویاه « می‌‌‌گوئید. لطفاً بگوئید که هللویاه چه معنی می‌‌‌دهد؟

دوستان عزیز! هللویاه لغت ایست در زبان عبری که «جلال بر نام خداوند» معنی می‌‌‌دهد که اکثر ایمانداران در کلیسا، در حین دعا این کلمه را بر زبان می‌‌‌آورند .

دوستی دیگری از ما پرسیدند که بعضاً شما دربارۀ فیض می‌‌‌گوئید، فیض چیست و هدفتان از فیض چیست؟

دوستان گرامی! فیض یعنی بخشش رایگان خداوند. زمانیکه ما دربارۀ فیض می‌‌‌گوئیم از همان بخشش رایگان خداوند، صحبت می‌‌‌کنیم. اگر به انجیل یوحنا فصل اول آیات 14 و 16 مراجعه کنیم می‌‌‌خوانیم که : ۱۴ و کلمه‌ جسم‌ گردید و می‌‌‌ان‌ ما ساکن‌ شد، پر از فیض‌ و راستی‌؛ و جلال‌ او را دیدیم‌، جلالی‌ شایسته‌ پسر یگانه‌ پدر و در آیۀ 16 اینطور می‌‌‌خوانیم : و از پُری‌ او همۀ ما برخوردار شدیم، فیض‌ بالای فیض‌، ۱۷ زیرا شریعت‌ به ‌وسیلۀ‌ موسی‌ عطا شد، اما فیض‌ و راستی‌ توسط‌ عیسی‌ آمد. 

پس می‌‌‌بینیم که فیض همان بخشش رایگان خداوند است. من هم در اوایلی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودم از یکی از دوستان ما همین سوال را پرسیده بودم که او فیض را برایم بسیار مقبول تشریح کرد که تا حال فراموش نکرده ام. او گفت مثلاً یک آیسکریم فروش با بایسکل خود می‌‌‌آید و یک بچه گک پیشش آمده و می‌‌‌خواهد دو افغانی خویش را آیسکریم بخرد. آیسکریم فروش متناسب به پول بچه گک که همان دو افغانی است، در بسکویت آیسکریم یک قاشق آیسکریم می‌‌‌اندازد و برایش می‌‌‌دهد. اینجا می‌‌‌بینیم که پسرک به همان مقداری که پول داده بود، آیسکریم گرفت. ولی زمانی که آیسکریم فروش به طرف پسرک می‌‌‌بیند، از او خوشش می‌‌‌اید و می‌‌‌گوید که بیا جان کاکا و یک قاشق آیسکریم دیگر را نیز بالای آیسکریم اش می‌‌‌گذارد. بدون آنکه پسرک برایش پول داده باشد، مفت و رایگان برایش آیسکریم می‌‌‌دهد. پس فیض یعنی بخشش مفت و رایگان.

در کلام خدا خواندیم که خداوند شریعت را به حضرت موسی داد، مگر فیض، راستی و بخشش توسط عیسی مسیح به جهان آمد. خداوند به این وسیله می‌‌‌فرماید که من به وسیلۀ عیسی مسیح تحفۀ رایگان نجات را برای شما روان کرده ام و حال نوبت شماست که آیا این تحفه را می‌‌‌پذیرید و یا رد می‌‌‌کنید؟ اگر ما تحفۀ خداوند را که نجات است و آن هم محض فیض یا بخشش رایگان اوست، بگیریم، نجات و حیات ابدی را بدست می‌‌‌اوریم و اگر آن تحفۀ خداوند را که عیسی مسیح است رد می‌‌‌کنیم و می‌‌‌گوئیم که ما عیسی مسیح را نمیخواهیم در اصل همان فیض و تحفۀ نجاتی را که مفت و رایگان نصیب ما شده است با حیات جاودانی رد می‌‌‌کنیم.

اگر به عمق فیض خداوند نظر دقیق بیاندازیم، می‌‌‌بینیم که فیض خدا به خاطر اینکه ما اشخاص خوبی هستیم و اعمالی خوبی را انجام داده ایم یا می‌‌‌دهیم، یا در میان مردم از احترام برخوردار هستیم و یا اینکه لیاقت آنرا داریم، برای ما داده نمیشود؛ بلکه نعمت ایست که خداوند آنرا برای ما می‌‌‌دهد امیدوار هستیم که همین تحفۀ رایگان خداوند را همه دوستان عزیز ما با قلب باز و فکر روشن بپذیرند. زیرا خداوند همیشه برای ما چیز‌های خوب را عطا می‌‌‌کند و بناً خداوند را بخاطر فیض بیکران اش شکر کنیم.

اگر ما بخواهیم که با کار‌های خود رضایت و خوشنودی خداوند را بدست بیاوریم، اصلاً ناممکن است و این چیزیست که تا آخر عمر نمیتوانیم به آن دسترسی حاصل کنیم. زیرا اگر ما بخواهیم آنچه خواست خداست آنرا در زندگی خود انجام بدهیم و یا طبق شریعت پیش برویم، هرگز نمیتوانیم شریعت را بطور کامل بالای خود عملی یا تطبیق کنیم و مشکل ما انسان‌ها در همین جاست. کلام خدا برای ما توضیح می‌‌‌دهد که شریعت آئینه ایست که ما صورت خود را در آن ببینیم و کار‌های را که خداوند از ما می‌‌‌خواهد، نمیتوانیم بطور دقیق انجام بدهیم. خداوند شریعت را داد تا ما پی ببریم که ما نمیتوانیم از شریعت بطور کامل پیروی کنیم و ما به فیض خداوند ضرورت داریم و خداوند هم کوتاهی نکرد و بی تفاوت نیست؛ بناً فیض خود را در عیسی مسیح به ما داد. اگر ما به انجیل یوحنا فصل سوم آیۀ 16 مراجعه کنیم می‌‌‌خوانیم که: زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. بناً وقتی به عیسی مسیح می‌‌‌بینیم، واقعاً فیض خداوند را دیده می‌‌‌توانیم و بخاطری این فیض را خداوند به ما داد که با ما محبت داشت. پس می‌‌‌بینیم که خداوند ما و شما را دوست دارد و می‌‌‌خواهد که ما و شما فیض رایگان او را دریافت کنیم و آن بخشش رایگان در دسترس همۀ ما و شما است و وظیفۀ ما صرف دریافت کردن آن است و اگر آنرا رد می‌‌‌کنیم باز هم خداوند ما را مانند یک گُدی ایی ماشینی که کوک می‌‌‌شود خلق نکرده است. اکثراً ما خداوند را شکر می‌‌‌کنیم که خداوند برای ما حق انتخاب را داده است که ما انتخاب کنیم که این هم از محبت خداوند هست نه از ضعف او .

باید به تمام دوستان عزیز به عرض برسانیم، که اگر تا به امروز، فیض خداوند را دریافت نکرده اید و یا اگر هنوز هم از محبت خداوند غافل مانده اید، از شما خواهشمندیم که امروز، همین دقیقه این فیض خداوند و این تحفۀ نجات را قبول کنید تا زندگی ابدی را با خداوند داشته باشید. در مورد حق انتخاب و اینکه ما خداوند را پدر خطاب می‌‌‌کنیم، باید بگوئیم که زمانی که یک پسر کاری خوب یا خرابی انجام می‌‌‌دهد، پدر با او می‌‌‌نشیند و یا او را نصیحت می‌‌‌کند و یا او را به خاطر کار خوبش تشویق می‌‌‌کند که اگر این کار را انجام بدهی به سعادت می‌‌‌رسی و اگر این کار را کنی در چاه می‌‌فتی و تباه می‌‌شوی و در اینجا خداوند چقدر این موضوع را برای ما برجسته ساخته است و می‌‌گوید که راه کدام است؟ راه عیسی مسیح هست ؛ اگر این راه را می‌‌پذیری، صاحب زندگی ابدی می‌‌شوی، تو زندگی جاوید را پیدا می‌‌کنی و اگر عیسی مسیح را رد می‌‌کنی، بالاخره به جهنم خواهی رفت ؛ که ما به طور واضح می‌‌توانیم قدرت و محبت خداوند را ببینیم. خداوند می‌‌فرماید که من شما را خلق کرده ام و دوستتان دارم و می‌‌خواهم جایی بروید که من می‌‌خواهم، که بهترین جایی است و به همین جهت فیض بیکران خود را به ما عطا کرده است و چقدر خوب است که ما از حق انتخاب خود به شکل درست آن استفاده کنیم و بهترین‌های را که خداوند برای ما می‌‌خواهد ، انتخاب کنیم، دریافت کنیم، شکر کنیم و در خوشی ابدی با خداوند در ارتباط باشیم .

خداوند را شکر می‌‌کنیم که می‌‌لیون‌ها می‌‌لیون نفر از طبقات مختلف، در این جهان به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده و فیض رایگان خداوند را بدست می‌‌اورند. کتابی را در دسترس داریم به نام » مشعل داران راۀ مسیح « که در این کتاب داستان‌های واقعی را از زندگی ایماندارانی که فیض خداوند را در عیسی مسیح چشیده اند و ایمان آورده اند و خدا را شکر که در ایمان زیست می‌‌کنند، البته جای خوشی است که در این کتاب با زندگی چند تن از ایمانداران افغان هم آشنا می‌‌شویم که می‌‌خواهیم قسمتی از داستان زندگی شانرا به طور مختصر در اینجا بیان کنیم :

ماه جان یکتن از خواهران افغان هستند که بعد از اینکه عروسی می‌‌کنند، جنگ‌های سختی در افغانستان آغاز شده و دوران مهاجرت و بدبختی ایشان مانند تمامی افغان‌ها شروع می‌‌شود و به چندین کشور مهاجرت می‌‌نمایند و بالاخره خداوند را پیدا می‌‌کند و خداوند توسط یک خواهر خود را برایش نشان می‌‌دهد و به خداوند ایمان می‌‌اورد.... در آخر داستان می‌‌خوانیم که نوشته اند : خواهران و برادران ! من زنی بودم که به خاطر مشکلات زندگی و مریضی شوهرم به زیارت‌ها رفته و دعا می‌‌کردم تا مگر خداوند به ما کمک کند اما هیچ زیارت، تعویظ و جادو نتوانست مرا کمک کند و یا مرا نجات دهد. کسی که مرا کمک کرد و نجاتم داد، عیسی مسیح هست. او مرا بکلی از تمام غم‌ها آزاد ساخت و رنج‌های مرا از من دور کرد. شوهرم را شفا داد، زندگی ام را پُر از برکت ساخت و به من تولد تازه بخشید. از همه مهمتر از گناهانم آزاد شدم. اینست برکاتی که خداوند نصیب من و تمام خانواده ام کرده است. کلام خدا می‌‌فرماید : بچشید و ببینید که خداوند نیکوست .... و در آخر این خواهر ما اینطور می‌‌گویند: از شما دوستان عزیزم هم دعوت می‌‌کنم که خداوند را بچشید و ببینید که حقیقتاً نیکوست . او می‌‌تواند به شما نیز نجات و آرامش نصیب کند. خواهرتان در مسیح ماه جان.

داستانی جالبی بود و می‌‌توانیم دربارۀ زندگی خواهران و برادران دیگر ما که از کشور‌های مختلف جهان هستند نیز در این کتاب بخوانیم که چگونه به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده اند و خداوند زندگی شانرا تبدیل کرده است.

دانلود