سمیه

  ۱۰ دقیقه

به سمیه گوش دهید که داستان او را تعریف می‌‌کند. او از جوانی به دنبال خدا بود. سپس فهمید که خدا تمام مدت در جستجوی اوست!

دانلود