رابطۀ سرد عادل

  ۲۹ دقیقه

  ۶ اوت ۲۰۱۶

چرا رابطه‌ها رنگ می‌بازند، محبت از دل‌ها کوچ، کبر و غرور ازدیاد، و رفته رفته سایه ابر سیۀ دشمنی بر قلب‌های پر از صفا و صممیت چیره گشته، سبب سرد شدن و از میان رفتن رابطه‌های خونی، دوستی، قرابتی و دیگر روابط می‌گردد. آیا مسبب این همه پول و دارای، دانایی و تحصیل زیاد و یا تکنالوژی، عصر جدید است یا استفاده ای غیر معقول از رسانه‌های اجتماعی؟

دانلود