داستان ظاهر

  ۹ دقیقه ۴۲ ثانیه

ظاهر مسیحی شده است. داستان او از شناخت عیسی و کشف هدف خدا برای زندگی او را بشنوید

دانلود