خیانت به عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۱۲ نُوامبر ۲۰۲۱

در یوحنا 18: 1-40، می‌خوانیم که یهودا شاگرد عیسی به او خیانت می‌کند و او دستگیر می‌شود، اما به جای گریختن یا جنگیدن و استفاده از خشونت ، او آرام جلو می‌رود و از سربازان می‌خواهد که او را ببرند و شاگردانش را رها کنند، اولین اقدام فداکاری که در این فصل می‌خوانیم. بعداً می‌خوانیم که علیرغم هرج و مرج اطراف او و قرار گرفتن او در مرکز طوفان، عیسی آرام می‌ماند و این روند را با صراحت و شکیبایی طی می‌کند تا زمانی که به صلیب کشیده شود.

چیزی که می‌‌توانیم از بخش‌های اول این فصل بیاموزیم این است که فقط باید در مواقع سخت به خداوند اعتماد کنیم. ما همیشه نمی‌توانیم آنچه را که در اطرافمان می‌‌گذرد کنترل کنیم، فقط مهم است که بدانیم او هرگز ما را در این فرآیند ترک نخواهد کرد. در ادامه می‌خوانیم که یهودیان از پیلاطس می‌خواهند که به جای عیسی که او را بی گناه می‌دانست, شخصی بنام باراباس که یک تروریست و قاتل بود را آزاد کند. اگر کسی به صراحت بتواند بگوید: "عیسی برای گناهان من مرد،" او باراباس است . او می‌‌دانست که مرگ عیسی برای گناهان او, مرگ بی‌گناه برای گناه کاربیانگر چه چیزیست. در واقع مردن عیسی بر روی صلیب پایه و اساس مسیحیت است، عیسی برای گناهان ما مرد،تا ما پاک شویم و نجات یابیم ، او بر روی صلیب جان خود را داد تا ما زنده بمانیم.

دانلود