بچه بازی معلمان در هرات

  ۲۹ دقیقه

  ۲ ژوئن ۲۰۱۸

معلمان ذکور شماری از مکتب‎ها در هرات، در کنار تدریس و رهنمایی شاگردا، سرگرم بچه‎بازی و آزار جنسی شاگردان پسر نیز استند.
مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر حوزه غرب می‌‎گویند که تنها در جریان امسال، ۲۵ مورد شکایت از تلاش به آزار جنسی شاگردان در مکتب‎های هرات و غور، ثبت این کمیسیون شده است. کودکانی که هدف آزار جنسی معلمان شان قرار گرفته‎اند، بین سنین ۱۰ تا ۱۵ سال قرار دارن.

دانلود