اسید پاشی بالای دو دختر هراتی

  ۲۹ دقیقه

  ۲۴ مارس ۲۰۱۸

دو دختر در «گرده پارک ترقی» هرات از سوی افراد ناشناس اسید پاشیده شده است.
این دو دختر فرشته و یکتا احمدی، دختران امین‌الله احمدی یکی از فعالین مدنی در هرات‌اند. پولیس بعد از یک ساعت به محل رسیده است.

دانلود