مسیحا

  ۱۵ مه ۲۰۱۳

کنم جانم نثارت ای مسیحا
سر و پایم فدایت ای مسیحا
بگذاری بر دو دیده بار منت
بیا یک شب به خوابم ای مسیحا
تو گفتی به پشت در منم من
گشودم در  به رویت ای مسیحا
توئی معبود و محبوب من
منم مشتاق دیدارت ای مسیحا

( شعر از فرامرز  اعظیمی )

مقاله‌های اخیرا