صعود عیسی مسیح به آسمان

  ۲۷ دقیقه

  ۲۷ مه ۲۰۲۲

عیسی مسیح بعد از رستاخیز، چهل روز که گاهی با شاگردان خود بود، به آسمان صعود نمود. بدون تردید شاگردان از رفتن مسیح بسیار ناراحت و متأسف بودند.
کلام خدا خاطر نشان می‌‌‌‌‌کند که مسیح بعد از صعود خود به آسمان در دست راست خدای نشسته است. پس او روح‌القدس را فرستاد و شاگردان به واسطه روح‌القدس مسیح قدرت یافتند تا در جهان شاهدان او باشند. عیسی بعد از صعود نه تنها که در دست راست خدای پدر است، بلکه شفیع ما نیز است.

دانلود