هدف پرستش

  ۲۹ دقیقه

  ۱۴ اُکتُبر ۲۰۲۰

طبق آیات کتاب مقدس می‌‌‌توان گفت که هدف پرستش، خدای پدر است. فکر نمیکنم برکتی بزرگتر از این وجود داشته باشد که بتوانیم او را پدر خطاب کنیم. ما در قدم اول، پدر را برای آنچه که هست می‌‌‌پرستیم. کلام خدا تعلیم می‌دهد که او پدر قدوس، پدر عادل، پدر جلال، پدر نورها، پدر رحمت‌‌ها، پدر همه و پدر خداوند ما عیسای مسیح می‌‌‌باشد. او را به خاطر کاری که برای ما انجام داده می‌پرستیم.

دانلود