نکوهش فریبکاری

  ۱ ساعت

  ۱ نُوامبر ۲۰۲۲

وقتی آداب و سنن ساخته دست بشر به کلام خدا اضافه شود، سنت‌های بشری همیشه به قانون خدایی تبدیل می‌شود. رهبران مذهبی مسئول افزودن این قوانین انسانی بودند، حتی آنها شروع به قضاوت درباره عیسی کردند و به او گفتند که چرا دست هایت را نمی شویی!
عیسی با روش و سنت آنها موافق نبود، زیرا یوغ سنگینی بر دوش مردم می‌گذاشتند..

دانلود