موسی و فرعون

  ۳۰ دقیقه

وقتی موسی و برادرش هارون می‌‌خواستند که اسرائیلی‌ها را از بردگی مصر بیرون کنند، فرعون با نظر آنها مخالف کرد. مردم اسرائیل برده‌ها و کارگران ارزان بودند و تمام کارهایی کثیف به وسیله آنها انجام می‌‌شد. خداوند بعداً نشانه‌های زیادی قدرت خود را نشان داد و مردم مصر را با بلاهایی وحشتناک تنبیه کرد. هنوز هم فرعون قوم خدا را اجازه نمی داد که بروند. در نهایت، خداوند ده بلا را نازل کرد و تمام فرزندان اولباری مصریان از بین رفتند. اما هیچ کس در بین اسرائیلی‌ها صدمه ندید. آنها به وسیله خون بره قربانی شده که بر چوکات دروازه خانه هایشان پاشیده شده بود نجات یافتند. فرشته خداوند از بالای خانه‌های آنها عبور کرد. از آن روز تا حالا، هر سال مردم اسرائیل فصح (عید فصح) را جشن می‌گیرند. در نهایت، فرعون مجبور شد که مردم اسرائیل را بگذارد بروند. بعد از ۴۰۰ سال بردگی در مصر، خداوند به وعده اش عمل می‌کند و قومش را دوباره به سرزمین موعود اسرائیل (کنعان) بر می‌گرداند.

دانلود