مقاله‌ها

محبوب

تجسم عیسی مسیح

  ۲۵ دِسامبر ۲۰۲۱

تجسم عیسی مسیح

مریم با یوسف باهم نامزد بودند که یک اتفاق عجیب در زندگی مریم باکره رخ داد. جبرائیل فرشته بر مریم باکره ظاهر شد و گفت: «سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست» اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار پریشان شد و ندانست که معنی این سلام چیست .فرشته به او گفت: «ای مریم، نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو حامله خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی (یشوعه) خواهی گذاشت» وقتی مریم این را شنید پریشان شده و سئوالی کرد ومریم گفت :" این چگونه ممکن است؟ من باهیچ مردی رابطه نداشته ام.» و فرشته به او جواب داد :« روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد انداخت و به این سبب آن نوزاد مقدس، پسر خدا نامیده خواهد شد..» مریم با فروتنی در حالیکه نمی دانست که چه واقع خواهد شد گفت : « من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود.» و فرشته از پیش او رفت. بعد از آن مریم پیش اِلیزابِت مادر یحیی رفت و سه ماه باهم خدا را پرستش نمودند.

اخیرا

دسته بندی‌ها