معجزه تبدیل آب به شراب

  ۱ ساعت

  ۴ ژوئن ۲۰۲۱

انجیل یوحنا در مورد خدایی عیسای مسیح صحبت می‌کند. در یوحنا فصل ۲ می‌خوانیم که اولین معجزه عیسای مسیح تبدیل آب به شراب بود. این معجزه به ما می‌گوید که عیسای مسیح مهیا کنند احتیاجات ما نیز است چنانچه در فصلهای دیگر انجیل یوحنا می‌خوانیم که عیسای مسیح هزاران نفر را نان داد. عیسای مسیح جان خود را برای ما داد تا با ایمان به او نجات یابیم. او در صلیب جان خود را برای گناهان ما داد تا ما بخشیده شویم. در قسمت دوم فصل ۲ یوحنا می‌خوانیم که عیسای مسیح خانه خدا را از وجود دست فروشان و دکانداران پاک می‌کند. یک تعداد از یهودیان در زمان عیسای مسیح از مذهب مانند بیزنس یا کار و بار استفاده می‌کردند تا منفعت عاید شان شود. متاسفانه بعضی از مذهب مانند بیزنس برای نفع خود استفاده می‌کند. ما مسیحیان نجات و خبر خوش عیسای مسیح را به صورت رایگان دریافت کرده ایم و به صورت رایگان آن را با همه شریک می‌سازیم.

دانلود