مسیح الگوی زندگی ما

  ۱۹ مارس ۲۰۱۹

   عيسي مسيح هميشه به مردم درس ميداد، درسهاى مختلف، در جاهاى مختلف.  عیسی مسیح يك روز در سر كوه رفت و در آنجا درس زندگی را به مردم داد.  که این موعظه یکی از جذاب ترین بخش های کتاب مقدس برای من در انجیل متی است. خطابه ای زیبا، هیجان انگیز و امید.  اغراق نیست اگر آنرا مهم ترین سخنرانی تاریخ بدانیم چرا که بسیاری از آموزه های اصلی مسیحیت و در حقیقت پیام ها و وعدا های خداوند در آن سخنان است. عیسی مسیح درین درس سياری از مقرارات زندگی جدید را تشریح نمود. عیسی مسیح معیار های را بری پیروان خود مطرح نمود که در زندگی نو  آنها اهمیت زیاد داشت. عیسی مسیح فرمود: « خشمگین شدن و قتل نمودن یک چیز است. او درین موعظه گفت: اگر مردی با چشم شهوت به زنی بنگرد، همان‌دم در دل خود با او زنا کرده است» . او به آواز بلند به یاران خود گفت: « دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار می‌رسانند، دعای خیر کنید» . او پیروان  خود را  از انتقام گرفتن منع کرد و برای شان گفت که: «  ظاهر و باطن شان یکی باشد.»
آیا برای ما افغان ها این آسان خواهد بود که بعد از این جنگ ها، دشمن خود را ببخشیم و  او را محبت نماییم و از حق خویش بگذریم  و به خشم خود غلبه پبدا کنیم؟ و به خویش مسلط شویم ؟
بلی هموطن های عزیز، ما پیروان مسیح افغان هم نمونه زندگی خود را  از عیسی مسیح میگیریم. او با هیچ کس دشمنی نه کرد و دشمنان  خود را بخشید.  ما هم باید اینطور رفتار نماییم. خدا را شکر که ما پیروان مسیح افغان تولد نو را  تجربه کردیم پس میتوانیم که این معیار ها را در زندگی خود عملی نماییم.

مقاله‌های اخیرا