مجلۀ حقیقت

  ۱۹ مارس ۲۰۱۹

بهار جشن جهان آفرینش و روز شادمانی آسمان و آفتاب است. جشن شکفتن ها و شور تولد دوباره است. نسیم دلنواز بهاری، دست ما را می گیرد و به دل طبیعت می برد: گرم از عطر و لبخند، روشن از آفتاب، زیبا از هنرمندی باد و باران، آراسته با شکوفه، جوانه و معطر از بوی سبزه های باران خورده  که روح و روان ما را شاداب میگرداند.
بهار و سر سبزی و طراوت  جاودانی در عیسی مسیح است، او برای کفاره گناهان تو به روی زمین آمد. برای تو مرد و برای تو از مرگ قیام کرد. او درین  بهار خجسته اینجاست با صدای رسا و قامتی جلال یافته  به تو میگوید: «سلام بر شما باد»

مقاله‌های اخیرا