فامیلم نمی‌گذارد من رادیو را بشنوم. چی کنم؟

  ۳۰ دقیقه

  ۲۶ اوت ۲۰۱۹

یکی از دوستان ما ضمن تماس تلفونی سوالی را مطرح نمودند که فامیلم نمیگذارد رادیو را بشنوم، چی کنم؟ آیاتی را که از کلام خداوند به جواب این دوست عزیز خود ارائه کردیم، واقعاً باعث برکت و خوشی شان گردید، که می‌‌‌خواهیم اینک با شما دوستان عزیز و گرامی نیز در میان بگذاریم تا همانطوری که ما از خواندن آن برکت گرفتیم، باعث برکت شما عزیزان نیز گردد.

در انجیل مرقُس فصل دهم از آیۀ 46 الی 52 چنین می‌‌‌خوانیم : “ ۴۶ سپس به اریحا رسیدند. وقتی از شهر بیرون می‌‌‌رفتند، عده زیادی بدنبالشان براه افتادند. در کنار راه ، کوری به نام بارتیمائوس نشسته بود و گدایی می‌‌‌کرد. ۴۷ وقتی بارتیمائوس شنید که عیسای ناصری از آن راه می‌‌‌گذرد، شروع به داد و فریاد کرد و گفت : “ ای عیسی ، ای پسر داود، به من رحم کن !” ۴۸ اما مردم بر سرش فریاد زدند: “ ساکت شو!” ولی او صدایش را بلندتر کرد و پشت سر هم فریاد می‌‌‌زد: “ای پسر داود، به من رحم کن !”  ۴۹ وقتی سر و صدای او بگوش عیسی رسید، همانجا ایستاد و فرمود: “بگویید اینجا بیاید.” پس مردم او را صدا زده ، گفتند: “بخت به تو روی آورده ؛ برخیز که تو را می‌‌‌خواند.”  ۵۰ بارتیمائوس ردای کهنه خود را کناری انداخت و از جا پرید و پیش عیسی آمد. ۵۱ عیسی پرسید: “چه می‌‌‌خواهی برایت بکنم ؟” گفت : “استاد، می‌‌‌خواهم بینا شوم .”  ۵۲ عیسی به او فرمود: “آنچه خواستی شد. ایمانت ترا شفا داد.” کور فوری بینا شد و در پی عیسی براه افتاد. ”

وقتی این داستان جالب را می‌‌‌خوانیم می‌‌‌بینیم که بارتیمائوس کوری که نشسته بود و گدایی می‌‌‌کرد و چیزی را نمیدید و هیچ امیدی نداشت وقتی دانست که عیسی از آنجا می‌‌‌گذرد، او را صدا می‌‌‌زند. شاید از مردم شنیده بود که عیسی مسیح قدرت شفا دادن را دارد و به قدرت عیسی مسیح ایمان داشت که چیغ و فریاد زده او را صدا می‌‌‌زند: “ ای عیسی، مراکمک کن !” 

امروز ما نیز قدرت عیسی مسیح را از طریق کلام اش، از طریق رادیو‌ها، تلویزیون‌ها، کتاب‌ها و مجلات و غیره پخش می‌‌‌نمائیم و بگوش مردم می‌‌‌رسانیم و باید گفت که آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشود و همینجاست که مردم قدرت عیسی مسیح را می‌‌‌بینند، می‌‌‌شنوند و یا می‌‌‌خوانند.

زمانیکه بارتیمائوس عیسی مسیح را صدا زد، مردم می‌‌‌خواستند او را خاموش بسازند. امروز نیز وقتی مردم ما قدرت عیسی مسیح را می‌‌‌بینند و می‌‌‌خواهند او را صدا بزنند، متأسفانه یک تعدادی از مردم و یا قدرت‌های هستند که می‌‌‌خواهند آنها را ساکت بسازند تا دیگر عیسی مسیح را صدا نزنند. نکتۀ جالب اینجاست که بارتیمائوس از صدا زدن و فریاد و چیغ زدن برای عیسی مسیح خاموش نشد بلکه بلندتر از پیش صدا میزد که: “ ای عیسی ، ای پسر داود، به من رحم کن !” 

با وجود آنهمه سرو صدا و ازدحام، قدرت عیسی مسیح را می‌‌‌بینیم که صدای بارتیمائوس را می‌‌‌شنود، یعنی عیسی مسیح گوش شنوا دارد. هر کدامِ از ما، اگر عیسی مسیح را صدا بزنیم، صدای ما را می‌‌‌شنود و به آواز ما گوش داده، ما را نا امید نمیسازد و همانطور در این آیات می‌‌‌خوانیم که عیسی مسیح می‌‌‌فرماید: “بگوئید اینجا بیاید” ، امروز نیز عیسی مسیح ما و شما را صدا می‌‌‌کند تا به حضورش برویم.

عیسی مسیح از بارتیمائوس می‌‌‌پرسد: “چه می‌‌‌خواهی برایت بکنم؟” و یک کور چه می‌‌‌خواهد؟ دو چشم بینا، و بارتیمائوس می‌‌‌گوید: “میخواهم که بینا شوم .”  عیسی مسیح برایش می‌‌‌گوید که طبق ایمانت شفا یافتی. همانطوری که امروز ما به عیسی مسیح ایمان داریم و او را صدا می‌‌‌زنیم؛ عیسی مسیح صدای ما را می‌‌‌شنود و ما را شفا می‌‌‌دهد، او ما را امید می‌‌‌دهد زیرا ما در وطن خود و در زندگی خود نا امیدی‌های بسیاری را داشتیم و هنوز هم داریم و بدبختی‌های بسیاری را کشیده ایم ولی خداوند را شکرگزار هستیم که عیسی مسیح می‌‌‌تواند ما را امید ببخشد.

همانطوری که بارتیمائوس از صدا زدن باز نه ایستاد، از همه دوست‌های عزیزمان خواهشمندیم که لطفاً از دعا کردن باز نه ایستید. اگر مشکلات و سختی پیش می‌‌‌اید دعا کنید و خداوند را بخواهید و خداوند عیسی مسیح هرگز شما را نا امید نمی سازد.

این آیات بدون شک باعث برکت ما گردید و خواهشمندیم که شنوندگان و خوانندگان ما از دعا کردن باز نه ایستند، نا امید نشوند و در ایمان خود استوار باشند. بعداً چیزی را که در این داستان مشاهده می‌‌‌کنیم اینست که عیسی مسیح بارتیمائوس را شفا می‌‌‌دهد و بارتیمائوس که تمام دارایی اش همان چپن کهنه اش بود، رها می‌‌‌کند و از پشت عیسی مسیح می‌‌‌رود. پس زمانیکه که خداوند عیسی مسیح دعا‌های ما را جواب می‌‌‌دهد باید تمام چیز‌های گذشته را کنار بگذاریم و عیسی مسیح را پیروی نمائیم. پیروی کسی را کنیم که زنده است، قادر مطلق است و می‌‌‌تواند به زندگی ما امید ببخشد و به ما محبت دارد.

در انجیل مقدس می‌‌‌خوانیم که عیسی مسیح می‌‌‌فرماید همه چیز را فراموش کرده، حتی دیگر به عقب نگاه نکن و بیا مرا پیروی کن و اگر ما به حرف دوست خود یا کسی دیگری احترام قایل می‌‌‌شویم و به ندای مسیح لبیک نمیگوئیم، بزرگترین اشتباه را در زندگی روحانی خود مرتکب می‌‌‌شویم، زیرا حیات در مسیح هست و زمانیکه ما صدای خداوند زنده را در زندگی خود خاموش می‌‌‌سازیم، در نتیجه نباید امید چیزی را داشته باشیم. بارتیمائوس کور بود، اما چشم روحانی اش بمراتب باز تر و تیزبین تر از بعضی‌ها بود. زیرا دانست که زندگی و امید در عیساست. او می‌‌‌دانست که عیسی مسیح قدرت دارد تا شفا بدهد و ایمان داشت و همان ایمانش بود که باعث شفایش شد زیرا عیسی مسیح برایش گفت که مطابق ایمانت برایت داده شد. پس اگر ما می‌خواهیم واقعاً حیات ابدی را داشته باشیم و واقعاً محبت، صلح و آرامش را در زندگی خود و دیگران ببینیم، عیسی مسیح منبع صلح و آرامش، منبع امید و خوشبختی است که می‌توانیم واقعاً خوشی و آرامشی را که از جانب خداوند است کاملاً در عیسی مسیح ببینیم. خداوند را شکرگزار هستیم که همۀ ما این خوشی روحانی را در زندگی خود، شخصاً و فرداً تجربه کرده ایم.

چیزی مهمی را که در آیۀ 52 می‌خوانیم اینست که عیسی مسیح به بارتیمائوس می‌گوید: “آنچه خواستی شد. ایمانت ترا شفا داد.” و بعد از آن کور فوری بینا شد و در پی عیسی به راه افتاد. پس زمانیکه که ما طبق ایمان خود دریافت می‌کنیم، بعد از آن باید از عیسی مسیح پیروی کنیم. از همه دوستان خواهشمندیم، زمانیکه به رادیو گوش می‌دهند دعا کنند که خداوند از آنها چی می‌خواهد؟ آیا خداوند می‌گوید به آواز من گوش بده یا به آواز دوستت که مانع می‌شود شما صاحب زندگی جاوید و ابدی شوید؟ پس مهمترین کار قبل از شنیدن و خواندن کلام خداوند دعا است.

البته بایدگفت که همین دوست ما که این سوال را پرسیده اند، خود شان برای ما قوت قلب هستند که با وجود مشکلات و فشاری که بالای شان وارد می‌گردد و آنرا با ما در میان گذاشتند، گفتند که من از کلام خدا قوت گرفتم و می‌خواهم که پیروی عیسی مسیح را کنم. ما امیداوار هستیم تا کسانی که این برنامه‌ها را می‌شنوند و یا این مجموعه را می‌خوانند، نیز برکت گرفته باشند، تا آنها نیز بتوانند به صدای خداوند جواب بدهند و واقعاً بتوانند از حقیقت، نور، راستی و زندگی پیروی کنند.

دانلود