زلزله در مناطقی جنوب شرقی کشور

  ۲۸ دقیقه

  ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲

باید یاد آور شد که در میان یک بحران بشری همزمان با رکود اقتصادی، فقر و گرسنگی کم‌سابقه، افغانستان دچار یکی از مرگبارترین فجایع طبیعی یعنی زلزله نیز شد.
زلزله چهارشنبه اول سرطان در ولایت‌های دور افتاده‌ای پکتیکا و خوست، در اولین ساعات تابستان که صد‌ها نفر را هنگام خواب غافلگیر کرد، بدترین زمین‌لرزه در کشور بود.
بسیاری با صدای فرو ریختن سقف و دیوارهای خانه خود از خواب بیدار شدند. زندگی صدها خانواده در چند دقیقه زیر و رو شد. در نتیجه 1500 نفر کشته و 2000 نفر دیگر زخمی شدند که شامل کودک، زن و مرد می‌‌باشد. در نتیجه‌ای این زلزله 900 خانه ویران شده است. در این زلزله کودکان زیادترین صدمه را دیده اند.

دانلود