خاطره در خاطره ها میماند

  ۲۹ دقیقه

  ۲ مارس ۲۰۱۹

خاطره زمانی که کودکی بیش نبود و بیشتر از ۱۳ سال نداشت، مورد تجاوز پدرش قرار گرفت و این تعرض برای ۱۳ سال و به صورت مداوم ادامه یافت.
نفسِ تجاوز همیشه وحشتناک است، چه رسد به تجاوز جنسی آن هم از سوی پدر، که ماهیتِ این پدیده‌ی شنیع را چندین مرتبه نفرت انگیزتر تبارز می‌‌‌دهد و در بدترین شکل ممکن حالِ آدمی را بهم می‌‌‌زند.
خاطره بیان می‌‌دارد که چهارساله بودم که پدرم به ایران رفت و هفت هشت سال بعد برگشت وقتی پدرش برمی‌گشت انتظار داشت همه مهر و محبت پدری را که سال‌ها از آن محروم بوده، ببیند. چرا که همیشه حسرت محبت کاکاها و ماما‌هایش نسبت به فرزندانشان را می‌‌‌خورد اما وقتی خود را در آغوش پدر یافت، "این محبت بیش از حد بود" در دوازده سالگی نگاه پدر به خاطره نسبت به نگاه سایر پدران به دختران‌شان فرق دارد.

دانلود