بی عدالتی قیوم را به فساد کشاند

  ۲۹ دقیقه

  ۵ نُوامبر ۲۰۱۶

انسان‌ها برای رسیدن به آرزو‌ها و اهدافی که دارند، تمام فراز و نشیب‌ها و سختی‌ها را نادیده گرفته، زحمات فراوانی را متحمل می‌شوند. تلاش می‌کنند، هر نوع موانع را که همانند سایۀ سیه ابر‌های نا امیدی، از هر سو، آسمان صاف آرزو‌های شان را می‌پوشاند، از راه شان دور نمایند. ولی گاه گاهی این ابر‌ها، طوفانی عظیمی را در زندگی شخص برپا می‌کند، و بجز یاًس، درد و ناامیدی، چیزی بر جا نمی گذارد. و انسان را مجبور می‌سازد، وجدانش را زیر پا کرده دست به کار‌های بزند که در خواب هم از آن کوچه نگذشته باشد.
از شما دعوت می‌کنیم برای درک بهتر موضوع به این برنامه گوش دهید. تشکر!

دانلود