انگیزه های گزنیش نام برای فرزندان

  ۲۸ دقیقه

  ۱۳ اُکتُبر ۲۰۱۸

نام گذاری فرزندان، یکی از بحث‌های مهم در خانواده‌ها به شما می‌‌رود. انتخاب نام بیشتر اوقات اتفاقی نمی‌باشد، بل بر اساس پیش‌زمینه‌ای صورت می‌‌گیرید که مبتنی است بر یک یا چند مورد از انگیزه‌هایی چون ارتباط قومی- زبانی، افتخارات تباری، رویکرد دینی- مذهبی، مفکوره‌ی والدین، الگوبرداری و یا هم انگیزه‌ها و مناسبت‌های مشابه دیگر.
طفل در موقعیتی قرار ندارد که توانایی انتخاب نام خود را داشته باشد. این مسئولیت به شکل طبیعی به والدین برمی‌گردد. والدین در اینجا مسئولیت بزرگی دارند تا آینده، اجتماع، و تمام جوانب نام را مد نظر بگیرند.
اگرچه نام برای تفکیک یک فرد از فرد دیگر انتخاب می‌شود، اما چون مهم‌ترین بخش هویت فردی یک شهروند به شمار می‌‌رود، بر زنده‌گی اجتماعی و روانی انسان تأثیر بسزایی دارد.
انتخاب نام‌های نامناسب سبب می‌شود که افراد در جامعه با انواع تحقیر و سرزنش‌های محیطی مواجه باشد. انتخاب نام داخترانه برای فرزندان پسر و عکس آن نیز از موضوعاتی است که این افراد را پسان‌تر در اجتماع با مشکلاتی مواجه می‌‌کند.

دانلود