از هر گل برگی

از هر گل برگی

  اخیرا: ۲ نُوامبر ۲۰۱۳

از هر گل برگي٬ برنامه ای است برای شنوندگان از طرف خود شنوندگان. در اين برنامه شما می توانيد موسيقی، اشعار و موضوعات علمی ديگر را که به زندگی روزانه شما ارتباط می گيرد بشنويد.

اگر شما سوالی داشته باشيد و می خواهيد که جواب آنرا دريافت کنيد، لطفاً به اين آدرس ايميل برای ما بنويسيد. ما کوشش می کنيم که به سوالات شما يا از طريق ايميل و يا از طرف راديو جواب بگوييم.
شما میتوانید از طریق شماره تیلفون:۰۰۱.۴۵۰.۳۰۵.۱۳۵۴ همراۀ ما به تماس شوید.

برنامه‌ها