ازدواج فرزانه پس از 25 سال

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ نُوامبر ۲۰۱۶

هر انسانی چه مرد و چه زن، برای بهتر زیستن کار، سعی و تلاش می‌‌نماید، و با قبول زحمات بیشمار، وسایل آرامش خانواده و فرزندان خود را تهیه می‌‌کنند. ریس خانواده مسولیت دارد تا ضروریات خانواده اش را فراهم کند.
برای درک بیشتر مطلب از شما دعوت می‌‌کنیم که به این برنامه گوش دهید که مطالب خوبی در آن نهفته است. تشکر!

دانلود