ارتباط والدین با فرزندان

  ۲۸ دقیقه

  ۹ اُکتُبر ۲۰۲۰

خدا مسئولیت تعلیم و تربیت فرزندان‌ را به والدین سپرده است و اقتدار لازم برای انجام این کار را نیز به آنها داده است. کلام خدا به فرزندان دستور داده‌ است که به والدین خود احترام بگذارند و از ایشان اطاعت کنند. بنابراین اگر ارتباط ما با فرزندان ما به اساس کلام خداوند باشد، مناسبات همیشه صمیمانه و فضای خانه ای ما مملو صفا و صمیمیت خواهد بود.

دانلود