Who Are the Sons and Daughters of God?

  5 December 2023

Language: Dari

These are the men and women who have entered into a covenant with God and all creation eagerly waits for them to be made known!

آنها مردان و زنانی هستند که با خدا عهد بسته اند و می‌خواهند اراده او را انجام دهند. آنها دیگر برای لذت دنیوی و خواسته‌های خودخواهانه زندگی نمی کنند. آنها تصمیم گرفته اند که از عیسی مسیح در یک زندگی پاک و مقدس پیروی کنند.

روح خدا در آنها ساکن است و به آنها قدرت مقاومت در برابر شر و انجام کار‌های خیر را می‌دهد. آنها صدای خدا را می‌شنوند و از آن اطاعت می‌کنند و از دستورات او پیروی می‌کنند. آنها مانند حضرت موسی جوان، رنج را به جای لذت موقت گناه انتخاب می‌کنند. حضرت موسی به افتخار، ثروت و زندگی مملو از آسایش را رها  کرد. او خدمت به خدا و قوم او را انتخاب کرد

فرزندان راستین خدا نیز این کار را می‌کنند. آنها نمی توانند هر کاری را که برای دیگران عادی است انجام دهند و ببینند. فرزندان خدا می‌خواهند قلب خود را از فساد این دنیا پاک نگه دارند و نمی خواهند خدا، پدر مهربان شان را ناراحت کنند.

آنها زندگی عادی دارند، مانند عیسی مسیح، استاد شان، به صورت خدا، پاک و مقدس زندگی می‌نمایند. آنها فقط آنچه را که احساسات یا تصورات شان می‌گویند انجام نمی دهند. آنها متفکرند و آنچه را که مورد رضایت خداست می‌اندیشند. آنها مخالفت با تمایلات گناه آلود را انتخاب می‌کنند و آنچه را که درست است انجام می‌دهند. وقتی احساسات شان بالا و پایین می‌‌شود و وسوسه می‌‌شوند که شک کنند، به کلام خدا و وعده‌های او رجوع  می‌نمایند تا ایمان و امید شان قوی گردد. آنها با تمام قلب خود، به خدا اعتماد دارند و از همه اولتر به دنبال پادشاهی خدا هستند.

خداوند با دقت مراقب آنهاست، آنها نور چشم او هستند. او در کنارشان است و می‌‌خواهد و می‌‌تواند در هنگام درخواست به آنها کمک کند و نیازهای روحی و زمینی آنها را برآورده کند. آنها به طور فزاینده ای از گناهانی که آنها را مقید و سرکوب می‌کند آزاد می‌شوند: ترس از انسان، حسادت، اضطراب، نارضایتی....

فرزندان خدا فداکار هستند، در کارهای نیک فعال هستند، در ایمان ثابت قدم هستند و قوانین خدا را تزلزل ناپذیر نگه می‌دارند. زندگی آنها دارای هدف و جهت، دید آسمانی و رسالت روزانه است.

فرزندان خدا رفتاری مهربانانه، متواضع، مطیع، ملایم، شجاع، صادق و صبور دارند. آنها عدالت را دوست دارند و آنچه درست است آنرا در عمل پیاده می‌نمایند . آنها یاد می‌گیرند که به افکار گناه آلود نه بگویند، زبان خود را مهار کنند و بدن خود را کنترل کنند.

پسران و دختران خدا شاید اشتباه نمایند. روح خدا آنها را تعلیم و اصلاح می‌نماید. آنها وقتیکه سخن می‌گویند،  و یا کاری را انجام می‌دهند یا راجع به چیزی فکر می‌کنند که طبق کلام خدا درست نیست، خودشان را قضاوت می‌کنند و انضباط خدا را می‌پذیرند. آنها در شرایط سخت شجاع هستند زیرا خدا در کنار آنهاست. آنها مصمم هستند. آنها اگر گناهٔ  را مرتکب شوند، توبه می‌کنند و دوباره برمی خیزند، اما روزی می‌رسد که دیگر اشتباه نمی نمایند. آنها متواضعانه خدا را می‌پرسند، می‌جویند و در می‌زنند تا زمانی که خدا با قدرت و کمکی که به آنها نیاز دارند تا در هر وسوسه ای وفادار باشند، پاسخ دهد. آنها می‌دانند که به دلیل ماهیت انسانی خود ضعیف هستند، بنابراین برای موقعیت‌های پیش رو آماده می‌شوند. آنها وقت می‌گذارند تا کلام خدا را بخوانند، دعا کنند، و به کلمات تشویق کننده گوش دهند. آنها به عیسی مسیح و فیض او ایمان دارند. وقتی وسوسه‌های کوچک و بزرگ پیش می‌‌آیند، می‌‌توانند بر آنها غلبه کنند زیرا کلام خدا همراه با ایمان در آنها زندگی می‌‌کند.

فرزندان خدا وارد بزرگترین و با ارزش ترین دعوت شده اند:

و اما شما، نژادی برگزیده و کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیده اید. شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا اعمال و صفات عالی، خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است، به همه اعلام نمائید.
اول پترس ۲: ۹

آنها با دل و جان خدا را گرامی می‌دارند و او را ستایش می‌کنند زیرا این خدا است که باشکوه ترین کار‌ها را در آنها انجام می‌دهد. آنها نمونه‌های زنده ای از خوبی، قدرت و لطف خدا هستند. آنها با پیشکسوتان و همفکران در سراسر جهان وارد یک برادری شده اند. آنها اختلافات، مطالبات و مبارزات را کنار می‌گذارند تا با پیوندهایی که نمی توان آن‌ها را گسست، و دوستی هایی را که حتی مرگ نیز پایان نمی دهد، متحد کرد.

در زمان معین، هر پسر و دختری خدا به خانه بهشتی واقعی خود آورده خواهند شد، جایی که با عشق و عدالت با خدا سلطنت خواهند کرد. آنگاه روابط بین ملت‌ها را بازسازی می‌کنند، دل شکسته‌ها را تسلی می‌دهند، ضعیفان را تقویت می‌کنند و اشک‌ها را پاک می‌کنند و به دیگران پاکی و نیکی را می‌آموزند.

هموطننان عزیز. خدا می‌خواهد که ما افغان‌ها هم فرزندان او شویم.

 هموطن عزیز آیا شما می‌خواهید که پسر یا دختر خدا شوید؟ هنوز خیلی دیر نشده است. شما می‌توانید با دیگر پسران و دختران خدا که مردمان پیروز، ارزشمند، مترقی و خارق العاده اند  بپیوندید. در کلام خدا نوشته شده است.

و خداوند می فرماید:
«از میان آن ها خارج شوید و خود را از آنها جدا سازید و به چیزهای ناپاک دست نزنید
و من شما را خواهم پذیرفت. خداوند متعال می فرماید:من پدر شما خواهم بود و شما پسران و دختران من خواهید بود.»
دوم قرنتیان ۶: ۱۷-۱۸

با پیروی از عیسی مسیح ما فرزندان خدا می‌شویم. چرا ما فرزندان خدا می‌شویم؟ اگر ما، خود ما ، خود را فرزندان خدا یاد نمایم در این صورت ما افراد بسیار مغروری هستیم. ولی ما مسیحیان این نام را برای خود، خود ما انتخاب نه نمودیم. که ما فرزندان خدا هستیم چون خدا این قدرت و اختیار را به ما داده است تا فرزندان او شویم در کتاب مقدس نوشته شده است

اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند،
یوحنا ۱: ۱۲

اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم علاوه از اینکه فرزندان خدا می‌شوم، از حیات جاویدان برخوردار می‌‌شویم هم چنان در این دنیا نیز از عطایای حیات روحانی و آسمانی بهره ‌مند می‌شویم.


Recent Articles