The Power of Jesus' Voice

  10 January 2022

Language: Dari

hear the voice of Jesus! For whoever is not called from death to life by the voice of Jesus, remains in death. but can Jesus' voice be strong enough to call me?” Yes, for the power of Jesus' voice is grounded in the resurrection of the Lord Jesus Christ. There He conquered death

بیقین بدانید که زمانی خواهد آمد، و در واقع آن زمان شروع شده است، که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هرکه بشنود زنده خواهد شد،
یوحنا ۵: ۲۵

این آیه در مورد صدای قدرتمند عیسی مسیح است که مردگان را فرا می‌‌خواند. سوال این است؟ این مرده گان  چه کسانی هستند؟ در کتاب مقدس گفته شده است که اینها افرادی هستند که مرده اند. در یوحنا فصل پنجم در آیه ۲۴ نوشته شده است: « بیقین بدانید، هرکه سخنان مرا بشنود و به فرستندۀ من ایمان آورد، زندگی ابدی دارد و هرگز ملامت نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به زندگی رسیده است.» یوحنا ۵: ۲۴

یعنی: آن زمان اکنون فرا رسیده است.

وقتی که صدای قدرتمند عیسی مسیح به گوش ما رسید، او برای ما چه می‌‌کند؟ او مرده‌های روحانی را زنده گی نو می‌‌دهد یعنی: بازگرداندن ارتباط با خدا، بازگشت دوباره به خانه نزد خدا، که خدا دوباره در مرکز زندگی ما قرار می‌‌گیرد. این است هدف صدای قدرتمند عیسی مسیح.

دوستان هموطن، آیا ما صدای عیسی مسیح را می‌‌شنویم؟ وقتیکه ما کتاب مقدس را می‌‌خوانیم یا به داستان‌های کتاب مقدس گوش می‌‌دهیم در همه آنها پیام خدا است برای ما انسان‌ها.  ما افغان‌ها چه از طریق رادیو صدای زندگی ، و یا از طریق فیسبوک و ویب سایت امید برای افغانها و یا از طریق بر نامه‌ها تلویزیون پنجره نور و راز زندگی و یا از طریق برنامه‌های پیام محبت در کانال یوتیوپ و شبکه تیک تاک، بار‌ها و بار صدای عیسی مسیح را شنیدیم ولی هر کدام ما در راه خود رفتیم.

شنیدن در اینجا به معنای «اطاعت کردن» استت. شنیدن به این معناست که به آنچه صدای عیسی مسیح به ما می‌‌گوید ایمان داشته باشیم، ما نیز به توبه نیاز داریم، زیرا ما برای خدا مرده ایم و قلبی برای اطاعت از خدا نداریم.

بر ماست به آنچه صدای عیسی مسیح می‌‌گوید ایمان داشته باشیم. زیرا نجات ما نزد عیسی مسیح است. او آنچه را که ما نیاز داریم به ما می‌‌دهد.

آیا قبلاً آن صدای قدرتمند عیسی مسیح را شنیده اید؟ از خدا برای این معجزه دعا کنید که صدای عیسی مسیح را با قلب خود بشنوید. بسیار صداهای دیگر به سمت ما می‌‌آیند،

صداهایی دنیوی که در ظاهر زیبا معلوم می‌‌شوند که ما به آنها باور نماییم، این صدا‌ها پیر و جوان را مجذوب خود می‌‌نماید. بعضی اوقات دیر متوجه می‌‌شویم که این صدا‌ها فریب دهنده است و راه آشتی با خدا را برای ما باز نمی نماید. ما به صدایی نیاز داریم  که ما گناهکاران را به توبه فرا خواند زیرا نیاز به بخشش گناهان داریم، این فیض است که خدا به ما می‌‌دهد و از طریق ایمان به عیسی مسیح آنرا نصیب خواهیم شد. باشد که روح القدس ما را راهنمایی کند تا آن فیض عیسی مسیح را از آن خود نماییم.

بنابراین، هموطن عزیز صدای عیسی مسیح را بشنو! زیرا کسی که  با صدای عیسی مسیح از مرگ به زندگی فراخوانده نشود، در مرگ باقی می‌‌ماند.

صدای عیسی مسیح برای نجات ما بسیار قوی است. زیرا قدرت صدای عیسی مسیح در رستاخیز او به همه ثابت شد. در آنجا بر او بر مرگ غلبه کرد. با رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، خدا قدرت مطلق خود بر مرگ و زندگی را به ما یاد آور می‌‌شود.

 عیسی مسیح درین جهان آمد تا رابطه قطع شده بین خدا و انسان را برقرار نماید. عیسی مسیح آمد تا گناهان مردان و زنان سقوط کـرده را بـر دوش خـود گیـرد و زندگی خود را به عنوان قربانی به جای گناهان آنها بدهد. پس به صدای عیسی مسیح لبیک بگوییم و زندگی جاودان را نصیب شویم.

صدای عیسی مسیح  را بشنوید: «به او ایمان آورید، کسی که صدای مسیح را بشنود و به او ایمان بیاورد، تا ابد با او زنده خواهد ماند!

صدای قدرتمند و قادر مطلق عیسی مسیح مردگان را به زندگی فرا می‌‌خواند، این امکان برای همه ماست!

قدرت صدای عیسی مسیح نجات انسان گناهکار می‌‌باشد. اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم.

هموطن عزیز! عیسی مسیح مرد تا تو زنده گی همیشه گی داشته باشید. اجرای مراسم مذهبی تمایل گناه را از ما دور نساخته و عیسی مسیح صرف یگانه راهی است که ما را به خداوند می‌‌رساند. عیسی مسیح زنده است و او تنها کسی است که فدیه گناهان بشرشد به ما زندگی ابدی می‌‌دهد. صدای مسیح قدرتمند است و ما را نجات می‌‌دهد. عیسی مسیح برای تو مرد و برای تو از مرگ قیام کرد. او اینجاست با صدای رسا و قامتی جلال یافته به تو می‌‌گوید :« سلام بر شما باد »


Recent Articles