the Meaning of Christmas

  17 December 2023

Language: Dari

The good news of Christmas is that even when the world or our circumstances change – the message of Christmas is timeless. Because Christmas is about the birth of God's Son – Jesus. It is about how he came to give us love, hope and joy. That message doesn't change from year to year

 درین ایام مبارک تولد عیسی مسیح بیایید تصمیم بگیرید که به عیسی مسیح ایمان بیاورید تا از هلاکت جاودانی و جزای گناه بخشیده ‌شوید. اگر ما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم علاوه از اینکه از حیات جاویدان برخوردار می‌‌‌شویم، در این دنیا نیز از عطایای حیات روحانی و آسمانی بهره ‌مند می‌‌شویم.

هدف تجسم عیسی مسیح خداوند درزمین، با یک امر حیاتی سر و کار دارد: با مرگ و زندگی انسان، با هلاکت و عذاب جاودانی و حیات جاودانی بشر. این مهمترین پیام عید میلاد مسیح است. یعنی با ایمان آوردن به عیسی مسیح ما از هلاکت و جزای گناه بخشیده می‌‌شویم.

کریسمس برای پیروان مسیح به معنای آمدن مسیح است. او مسیح و نجات دهنده است. عمیق ترین معنای کریسمس این است که خدا خودش تصمیم گرفت که به عنوان یک انسان به این دنیا بیاید. خداوند این راه را برای نجات بشریت از گناه و بی عدالتی انتخاب کرد، وقتی به زندگی عیسی مسیح نگاه می‌کنیم این را می‌بینیم. عیسی علیه بی عدالتی که در جامعه وجود دارد، با گفتار و عمل، عمل می‌کند. علاوه بر این، او به افرادی که در حاشیه جامعه بودند اهمیت می‌داد

میلاد عیسی مسیح می‌خواهد بر شما تأثیر بگذارد که به رستگاری نیاز دارید. و کریسمس می‌خواهد در همان زمان به شما بگوید که نجات تنها در مسیح عیسی وجود دارد. اگر عیسی را نشناسید زندگی شما در برده گی گناه است. اما اگر به او روی آورید و ایمان بیاورید، زندگی شما تغییر می‌نماید. معنی آن چیست؟ از مجازات تبرئه می‌شوید.  نه تنها این: شما از قدرت شیطان، دشمن خدا رهایی خواهید یافت. شما یک زندگی جدید و ابدی در خدا را  دریافت خواهید کرد. پیام کریسمس برای شما این است: عیسی آمده است تا شما را بجوید. خدا به تو علاقه دارد، حتی اگر به او علاقه نداشته باشی! او می‌خواهد که ترا نجات دهد.عیسی می‌خواهد مردم را دوباره با خدا آشتی دهد. او شکوه و زندگی پر جلال خود را رها نمود تا نجات را برای ما هدیه دهد او به عنوان یک نوزاد کوچک فقیر به دنیا آمد او تمسخر افرادی را که او را نمی خواستند و نمی فهمیدند تحمل می‌کرد. او از روی محبت، خود را تسلیم کرد تا بی گناه محکوم شود و به صلیب آویزان شود تا ما نجات یابیم و با خدا و بین خود صلح نماییم.

صلحی که عیسی به ارمغان می‌آورد، صلح برای دنیای جدید است. اگر به عیسی ایمان داشته باشید، می‌توانید آن آرامش را در زندگی خود تجربه کنید. صلح کامل با بازگشت عیسی به دست می‌آید. او همه مردم (زنده و مرده) را داوری خواهد کرد. هر کسی که اکنون به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان داشته باشد، تبرئه خواهد شد. کسانی که به او ایمان ندارند، خود باید مورد قضاوت قرار گیرند. سپس مسیح دنیای جدیدی خواهد ساخت که دیگر هرگز تحت قدرت مرگ نخواهد بود. در آنجا دیگر جنگ، مرگ و ویرانی وجود نخواهد داشت

آخرین راهٔ که او بر گناه و بی عدالتی پیروز شد، مرگ او بر روی صلیب بود. کریسمس جشن نور است. عیسی خود را نور جهان نامید. در یک دنیای اغلب تاریک، او نور می‌آورد. عیسی مسیح می‌فرماید:

عیسی باز به مردم گفت: «من نور دنیا هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور زندگی را خواهد داشت.»
یوحنا ۸: ۱۲

اگر ما عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده خود قبول نموده و به او ایمان بیاریم و با او متحد شویم، از همان لحظه براساس کلام خدا در انجیل شریف، تغییراتی در قلب و زندگی ما پدید می‌اید:

 اولاً، تمام گناهان شما آمرزیده و برطرف می‌شود، روح خدا در قلب شما زندگی می‌کند و شما تولد تازه و حیاتی جدید در مسیح را نصیب می‌شوند

دوماً، فرزند خدا شده و از تمام مزایای فرزند خواندگی برخوردار خواهید شد

سوماً، از سلطه و اسارت گناه و نفس گناه آلود و شیطان آزاد می‌‌شوید

چهارماً، از موت و هلاکت و جدایی ابدی از خدا رهائی یافته و صاحب حیات جاودان می‌‌شوید. هم چنان براساس انجیل شریف، در اتحاد با عیسی مسیح، می‌توانید بوسیله ایمان و صبر، وعده‌های عالی و نیکوی خدا را که در کلام او ذکر شده، نصیب شوید. آیۀ معروفی در انجیل یوحنا، فصل سوم، آیۀ ۱۶ آمده، که مهم ‌ترین و حیاتی‌ترین پیام عید میلاد است در این آیه نوشته شده است: «زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود»

وقتیکه ما به عیسی مسیح ایمان آورده به زندگی او قدم می‌گذاریم و در نور خدا راه می‌رویم، چیز‌های فوق العاده در زندگی ما رخ می‌دهند. مثلاً کلام خدا در ما زنده شده و ما برای دیگران به نور و زندگی تبدیل می‌شویم. وقتیکه ما به زندگی عیسی مسیح قدم می‌مانیم و در نور خدا راه می‌رویم، کلام خدا در ما ساکن می‌شود. وقتیکه کلام خدا در ما ساکن شد ما به اشخاصی تبدیل می‌شویم که می‌توانیم به مردم نشان بدهیم که خدای واقعی چه قسم است. زندگی ما در خداوند باعث می‌شود مثلیکه ما تجربه کرده ایم دیگران نیز فیض، محبت و قدرت خدا را در زندگی خود تجربه کنند. ایمان آوردن به عیسی مسیح صرف به معنی این نیست که ما در زندگی خود نور و زندگی را دریافت کردیم، بلکه دروازه را بر روی ما نیز باز می‌کند که به این نور و زندگی دیگران را نیز دعوت کنیم.


Recent Articles