Saviour of the World Jesus Christ

  27 December 2023

Language: Dari

Christ reveals him self throughout his earthly life as the saviour sent by the father for the salvation of the world. Jesus actually means God saves. The facts that the bible teaches that Jesus came to the world to save

عیسی مسیح در واقع به معنای خدای نجات دهنده است.

عیسی مسیح در سراسر زندگی زمینی، خود را به عنوان نجات دهنده ای که توسط پدر برای نجات جهان فرستاده شده است نشان می‌دهد.

حقایقی که کتاب مقدس تعلیم می‌دهد  این است که عیسی مسیح به دنیا آمد تا انسان را از گناه نجات دهدلوقا ۲: ۱۱-۲۱

میلاد عیسی مسیح یکی از با ارزش ترین و با اهمیت ترین روز برای پیروان مسیح و حق جویان است، در همین روز بود که عیسی مسیح در يك قریه گمنام در فلسطين، زیاده از ۲۰۰۰ سال قبل  از امروز، خداوند، نجات دهنده را به این دنیا فرستاد تا ما را از حاکمیت و فرمانروایی گناه، آزاد نماید و برای ما زندگی نو و خلقت تازه را مفت و رایگان اعطا فرماید.  

این نجات دهنده، عیسی مسیح است که به خاطر گناه‌های من و تو به این جهان آمد، تا من و تو را از قید گناه آزاد نماید.  

تولد عیسی مسیح مطابق به پیشگویی‌های که خدا توسط انبیا نموده بود به انجام رسید و عیسی مسیح از مریم باکره بدنیا آمد. 

  خداوند زیاد تر از سه صد بار درعهد عتیق کتاب مقدس توسط انبیا در باره آمدن نجات دهندۀ بشر یعنی عیسی مسیح خبر داده بود. عیسی مسیح دقیقاً مطابق به این پیشگویی‌ها به دنیا آمد. 

یکی از این پیشگویی‌ها را خداوند ششصد سال پیش از تولد شدن عیسی مسیح توسط اشعیای نبی خبر داده بود. خداوند به زبان اشعیا نبی می‌فرماید:

پس در این صورت خداوند خودش علامتی به شما می دهد و آن اینست که باکره ای حامله شده پسری بدنیا می آورد و او را عِمانوئیل (یعنی خدا با ما است) می نامد. اشعیا ۷: ۱۴

تقریباً چهار صد سال پیش از تولد عیسی مسیح میکا نبی محل تولد او را پیشگویی کرده این طور نوشته بود:

«ای بیت لِحِمِ افراته، گرچه تو یکی از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، با اینهم از تو پیشوائی ظهور می کند که از ازل وجود داشته است و بر قوم اسرائیل سلطنت می کند.»
می‌کاه ۵: ۲

می‌کاه نبی نبوت کرده می‌فرماید: «طلوع‌های او از قدیم و از ایام ازل بوده است.» یعنی اینکه عیسی مسیح پیش از اینکه در بیت الحم از مریم باکره تولد شود در ازل با خدا بود و در یک زمان معین جسم انسانی به خود پوشید و به قدرت خدا از مریم باکره تولد یافت.  

   اگرعیسی مسیح در این دنیا نمی آمد، خدا با ما نمی بود، ما نمی توانستیم به قوت خود به گناه، مرگ، اسارت و شیطان کامیاب شویم، ایمانداری وجود نمی داشت و راه  و راستی و حقیقت را کسی نمی شناخت همه در تاریکی و گمرایی می‌بودیم. زیرا همه ما در گناه غرق بودیم، وقتی که خداوند اجداد ما را، یعنی آدم و حوا را به سبب بغاوت و نافرمانی از باغ عدن خارج کرد، از آن زمان به بعد، بین خدا و انسان جدایی بوجود آمد. گناه و نا فرمانی آدم به نسل‌های ما بعد او به میراث رسید.  

انسان از طریق قربانی کردن حیوانات تلاش کردند که گناهٔ که از اجدادش برای او به میراث رسیده بود یعنی دوری از خدا را کفاره نماید. اما این قربانی‌ها نمی توانست که انسان را برای همیشه از ملامتی گناه نجات دهد و با خدا آشتی بدهد.

عیسی مسیح تنها کسی است که از روح القدس از باکره متولد شده است. عیسی مسیح تنها کسی است که زمان تولد خود را خودش انتخاب کرد و با خواست خود به دنیای ما آمد و تنها کسی است که آمد تا بمیرد تا ما نجات یابیم. عیسی مسیح کفاره گناه ما را پرداخت و از این سبب به این دنیا آمد. تا ما رستگار شویم. 

آمدن عیسی مسیح در این جهان محبت خدا را برای ما اشکار نمود. 

شاه سماوی تاج و تخت اش ترک نمود و به مانند جسم انسانی در بین ما ظاهر گشت. 

امدن عیسی مسیح به این دنیا نتیجه مستقیم محبت خدا نسبت به انسان است. همه دین‌ها از محبت و رحمت خدا صحبت می‌کنند ولی تنها در مسیحیت است که خدا درجستجوی نجات انسان گمشده است ، تنها در مسیحیت است که محبت خدا ثابت می‌شود. 

 در کتاب مقدس در رساله رومیان۵:۸نوشته شده است: " اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است. زیرا در آن هنگام که ما هنوز گنهکار بودیم، مسیح به خاطر ما مُرد. " یا در انجیل یوحنا می‌خوانیم " زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود." تولد عیسی مسیح پیغام عشق خداوند، به انسان گناهکار است. امروز دنیا محتاج محبت است و تنها چیزی که می‌تواند این کمبودی محبت را در انسان کاملاً از بین  ومحو نماید حضور خدا در زندگی‌های مردم است. 

با آمدن عیسی مسیح در کره خاکی ما صاحب حیات جاودان شدیم. با آمدن تجسم مسیح دوران فیض و رحمت جایگزین دوران شریعت شد. آمدن عیسی مسیح به ما انسان‌های گناهکار اطمینان از آمرزش گناهان و پیروزی بر شیطان را داد. با آمدن عیسی مسیح ما صاحب آزادی از همه اسارتهای ما شدیم. همانطور که کلام خدا می‌گوید:" پس اگر پسر، شما را آزاد سازد واقعاً آزاد خواهید بود. ".

بوسیله تجسم ما امکان پر شدن از روح القدس و یافتن شفا جسمانی و روحی و روانی را  دریافت می‌کنیم. میلاد عیسی مسیح برکات آسمانی را برای ما تحفه می‌دهد.  

آرامش الهی فقط به وسیلۀ مسیح عیسی به دست می‌اید. بدون ایمان به عیسی مسیح، روح‌القدس در وجود ما زندگی نخواهد کرد. اگر روح‌القدس در وجود ما نباشد، سلامتی و آرامش خدا نیز در ما وجود نخواهد داشت. به همین سبب عیسی مسیح دعوت می‌نماید و می‌فرماید:« :« ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد." (متی ۲۸:۱۱) 

هموطن عزیز پاسخ ما أفغان‌ها به این دعوت عیسی مسیح چیست؟ عیسی مسیح بعد از مرگ بر روی صلیب و تدفین، دوباره زنده شد و اکنون زنده است، بر در قلب شما ایستاده است در را می‌‌کوبد و می‌خواهد وارد قلب و زندگی ما شود. او می‌خواهد تمام گناه‌های ما را ببخشد و رابطه و مشارکت واقعی و بسیار نزدیک، بین ما و خدای قدوس برقرار نماید و به ما حیاتی جدید و ابدی در خدا را ببخشد

هموطن عزیز اگر هر آنچه که ذکر شد، قبول داشته باشید، کافی است که از گناه توبه کرده و به عیسی مسیح ایمان آورید. عیسی مسیح با خون گرانبهایش این امکان را برای ما فراهم می‌نماید در صورت توبه و بازگشت بسوی او، توسط خدا پذیرفته شویم. 


Recent Articles