Teachings of Jesus Christ About Loving Enemies

  1 November 2021

Language: Dari

But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you.

عیسی مسیح می‌‌‌‌فرماید:

اما به شما که سخن مرا می شنوید می گویم: به دشمنان خود محبت نمایید، به آنانی که از شما نفرت دارند نیکی کنید. برای آنانی که به شما دشنام می دهند دعای خیر کنید. برای آنانی که با شما بدرفتاری می کنند دعا کنید. وقتی کسی به صورت تو می زند طرف دیگر صورت خود را هم پیش او ببر. وقتی کسی چپن تو را می برد، بگذار پیراهنت را هم ببرد. به هر که چیزی از تو بخواهد ببخش و وقتی کسی آنچه را که مال توست می برد، آن را باز مخواه. با دیگران آنچنان رفتار کنید که می خواهید آن ها با شما رفتار کنند. اگر فقط کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند برای شما چه افتخاری دارد؟ حتی خطاکاران هم دوستان خود را دوست دارند. و اگر فقط به کسانی که به شما نیکی می کنند نیکی کنید برای شما چه افتخاری دارد؟ چون خطاکاران هم چنین می کنند. و اگر فقط به کسی قرض بدهید که توقع پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای شما دارد؟ حتی خطاکاران هم، اگر بدانند تمام آن را پس خواهند گرفت، به یکدیگر قرض خواهند داد. اما شما به دشمنان خود محبت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع عوض، قرض بدهید که اجر بزرگ خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود، زیرا او نسبت به ناسپاسان و خطاکاران مهربان است.
لوقا ۶: ۲۷-۳۵

بسیار مشکل است کسانیکه ما را اذیت و آزار می‌‌‌‌دهد وما آنها را دوست داشته باشیم. اما مسیح به ما حکم می‌‌نماید که دشمن خود را محبت نماییم

پیروان عیسی مسیح هنگامی که از اعمال ستیزه جویی نسبت به کسانی که به آنها جفا رسانده اند امنتاع می‌‌‌‌کنند، در برابر این درد و رنج  به آنها اجر داده می‌‌‌‌شود.

پیروان مسیح نباید به فکر انتقام گرفتن باشند. آنها باید همان طور که خدا آنها را بی هیچ قید و شرطی دوست دارد، دیگران را نیز دوست داشته باشند.

خدا ضرورت ندارد که ما را دوست داشته باشد. خدا ما را دوست دارد زیرا او دوست داشتن را انتخاب می‌‌‌‌کند.

خدا ما را دوست دارد زمانیکه ما دشمن خدا بودیم او عیسی مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود

زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم، مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه اشخاصِ دور از خدا جان سپرد.
رومیان ۵: ۶

مسیح جان خود را برای ما که گناهکار و دشمن خدا بودیم فدا کرد. این محبت بیکران خدا به ما گناهکاران می‌‌‌‌باشد. خدا آنقدرمردم جهان را دوست دارد که عیسی مسیح را فرستاد تا جان خود را برای گناه کاران فدا کند و هر کی به او ایمان آورد نجات یابد.

دوست داشتن دشمن خود مربوط به داشتن اندیشه‌های خوب نمی باشد. شما برای اینکه دشمن تانرا محبت نماید ضرورت به عیسی مسیح دارید تا به او ایمان آورده صاحب زندگی نو شوید درین صورت عیسی مسیح قلب شما را تغییر می‌‌‌‌دهد وشما می‌‌‌‌توانید که دشمن خود را دوست بدارید. در زندگی نو عیسی مسیح آن محبتی را به ما می‌‌‌‌دهد که خدا با فرستادن او برای نجات و بخشش دنیایی پر از گناه به ما ابراز کرد.

به پیروان مسیح است که برای دشمن خود دعا نمایند تا عدالت الهی را دریافت کنند.

وقتی می‌‌‌‌خواهیم عدالت الهی اجرا شود ، باید با دقت به انگیزه‌های خود نگاه کنیم. دعا برای عدالت الهی می‌‌‌‌تواند راه را برای ما اینکه  دشمن  خود را دوست داشته باشیم هموار می‌‌‌‌نماید. اگرچه ما باید انتقام را به خدا بسپاریم ، اما نباید آنچه که به ما امر شده است فراموش کنیم.

طوریکه پولس رسول در رومیان ۱۲: ۱۹-۲۱ می‌‌‌‌نویسد:

ای دوستان عزیز، به هیچ وجه انتقام خود را نگیرید، بلکه آن را به مکافات خدا واگذار کنید، زیرا نوشته شده است: «خداوند می گوید: من مجازات می کنم و من جزا خواهم داد.» بلکه: «اگر دشمن تو گرسنه است او را سیر کن و اگر تشنه است به او آب بده؛ زیرا با این کار آتش بر سر او فرو خواهی ریخت.» مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با خوبی مغلوب سازید.
رومیان ۱۲: ۱۹-۲۱

اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سیر کن و اگر تشنه است، سیرابش نما. اگر به دشمن خود در مقابل بدی که در حق ما انجام داده است، خوبی کنیم، به احتمال بسیار زیاد، وی از عمل بد خود شرمنده خواهد شد. بعبارت دیگر، وی از شدت خجالت و شرمندگی خواهد سوخت. انتقام خدا از کسانی که به ما به ناحق بدی می‌‌‌‌کنند، بسیار دهشتناک و مهیب خواهد بود.

به این ترتیب دعا‌های ما ، درخواست عدالت الهی برای کسانی باشد که به درگاه خدا توبه نمی کنند و از شر باز نمی گردند.

ما به عنوان دشمنان سابق خدا ، باید شکرگزار و مهربان باشیم تا بتوانیم برای دشمنان ما دعا کنیم ، زیرا می‌‌‌‌دانیم که عیسی مسیح به دعا‌های ما پاسخ خواهد داد. بیایید از لطف خداوند سپاسگزار باشیم که می‌‌‌‌خواهیم حتی دشمن ما نیز از فیض او برخوردار شوند. اما اگر آنها نپذیرند و قلب خود را در برابر کسی که آنها را می‌‌‌‌بخشد، سخت نماید، پس ما آن پاداش الهی را برای دشمن خود می‌‌‌‌خواهیم که متعلق به همه کسانی است که بدون عدالت مسیح زندگی می‌‌‌‌کنند.
Recent Articles