Latest Statistics on Coronavirus (Covid 19) - April 16, 2020

  16 April 2020

Language: Dari

These are the latest updates on the Coronavirus according to the University of John Hopkins Coronavirus Map. We will try to update you with the latest updates every day.

دانشگاه جان حاپکینس، که یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های جهانی است، هر روز آمار جدید را در باره ویروس کرونا به نشر می‌رسانند. مطابق به این پژوهشگاه، این جدیدترین آمار در باره ویروس کرونا می‌باشد:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص مبتلا به ویروس کرونا شده‌اند:

آین آمار رتبه‌بندی سه کشور است که بشترین اشخاص جان خود را بخاطر این ویروس از دست داده‌اند:

دعا ما برای هر یک شما عزیزان این است:

خداوند تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند.
اعداد ۶:۲۴-۲۵


Recent Articles