Coping With Pain and Sadness

  20 July 2020

Language: Dari

The greatest gift that Jesus Christ gives to this world is health and peace. This health and comfort that Jesus Christ gives us is completely different from the peace and health that the world gives us. The peace of the world depends on external conditions, that is, false health that does not last. But the peace of Jesus Christ is spiritual peace. This health is first of all a compromise with God. Second, there is peace in our hearts and minds.

بزرگترین تحفه که عیسی مسیح برای این دنیا میدهد آن  سلامتی و آرامش است. این سلامتی و آرامش را  که عیسی مسیح به ما میدهد از آرامش و سلامتی که  دنیا برای ما میدهد کاملا فرق دارد . آرامش جهان بستگی به شرایط بیرونی دارد، یعنی سلامتی کاذبی است که دوامی ندارد.

لیکن آرامش عیسی مسیح ، آرامش روحانی است. این سلامتی اولاً عبارت است از مصالحه با خدا میباشد.

دوم، آرامشی است در دل و ذهن ما.  که بعد از اینکه خلقت تازه را با عیسی مسیح شروع نمودیم ما این  آرامش را بدست میاوریم.

 سوم، آرامش مسیح یکی از ثمرات روح‌ القدس است تا زمانیکه روح‌القدس در ما است، ثمرات روح نیز در ما خواهد بود.  از همین سبب عیسی مسیح به همه مردم جهان فرمود: «دل شما مضطرب و هراسان نباشد» هر جا که بروید هر واقعه که به وقوع بپیوندد ، آرامش من با شما است.

در دنیای امروز درد وغم فراوان است.‏ انسان‌ها،‏ صرف ‌نظر از سن و سال و موقف شان با مریضی های گوناگون و طاقت فرسا یا حوادث مرگبار روبرومیشوند.‏ سیل و زلزله، آتش سوزی وغیره آفات طبیعی دامنگیر هر قوم و ملتی میشود. درجنگ ها افراد بیگناه ملکی کشته میشوند.  مردم مظلوم و بی‌گناه،‏ قربانی خشونت ها میشوند.

 اگر درد و مصیبت، فقر و محرومیت، سرگردانی و آوارگی، ذلت و خواری در دیگر کشور ها و برای ملت‌ های دیگر  حوادثی گذرا و کوتاه مدت میباشد؛ اما برای مردم ما مصیبتی است که افغان ‌ها  نسل‌ ها در نسل این رنج‌ های بی‌ پایان را به میراث میبرند. عدالت، مهربانی، آرامش، رفاه، صلح، امنیت برای مردم ما معما شده است. مردم ما  سالیان متمادی درد و غم و رنج را متحمل شده اند و طعم شیرین زندگی را کمتر دیده اند.

درد و غم به تار و پود زندگی ما ریشه دواندیده و در گفتار ما در اشعار ما، در هنر و ادب ما به اشکال مختلف انعکاس یافته است.

بسیاری از هموطنان ما می گویند که افغانستان سرزمین غم و درد و رنج است. یا می گویند ما در  دنیا اینطور مملکت را نه دیدیم که به اندازۀ افغانستان، درد و رنج را  تحمل نموده باشد. ما ا افغانها طی چند دهه درد ها و غم  های زیاد را متحمل شدیم.

سوال است که ما پیروان مسیح افغان که خلقت تازه در مسیح را تجربه نمودیم چطور میتوانیم با این درد و غم مقابله نمایم.

حقیقت این است که در این دنیا شرارت، درد و رنج وجود دارد.  که پیروان مسیح هم جز این دنیا میباشند که از درد و غم مثتثنا نمی باشند .

اگر بنا بر هر دلیل که ما دچار رنج و زحمت و غم شدیم باید قوی دل باشیم. زیرا ما روح خدا را با خود داریم  به واسطه قدرت روح‌القدس  که در زندگی همرای ما است  ما نیز می‌توانیم بر شیطان، بر ترس، بر شک و گناه پیروز شویم. چون محبت خدا با ما است

           تمام درد و غم و رنجی را که پیروان مسیح متحمل میشوند تحت کنترل مطلق خداوند است. ما میدانیم که خداوند ما ، خداوند قادر مطلق است، باعث زنده ماندن امید در هنگام غم و درد و رنج وسختی‎ها است. ما بعضی وقت نمیدانیم که شاید همین غم و درد را که متحمل میشویم به نفع ما باشد و امتحان است  برای اثبات

در درد و غم است که خداوند شرایط زندگی را برای ما طوری عیار می نماید  تا به ما ثابت نماید که آیا با تمام جان و دل به خداوند محبت داریم یا نداریم، در اثر امتحان ابراهیم ثابت نمود که او خداوند را  زیاد تراز اسحاق دوست می داشت.

درد و رنج به ما فروتنی و شکیبایی را می‎آموزد و ما را هرچه بیشتر به خداوند وابسته می نماید.  

ما پیروان مسیح نزدیک کسانی باید باشیم که رنج میکشند و در غم هستند. ما غم و درد و مشقت یکدیگر را  بدوش بکشیم. برای آنهاییکه عذاب می بینند دعا کنیم، خط بنویسیم  و آنها را در آغوش بگیریم. کمک سطح نگری را کنار بگذاریم  به یاد داشته باشید هنگامیکه کسی در دنیا به درد و رنج و غم میباشد و در  زمین میافتد کمک کردن در عمل  بهتر از هزاران نصیحت است. یک دانشمند میگوید: "برای تسلی دادن نیاز به زیاده گویی نیست. کافیست بشنوید، بفهمید و محبت نماید و عملا کمک کنید."  

 


Recent Articles