Science and the Bible

  5 August 2020

Language: Dari

Do science and the Bible agree or contradict each other? Science means the study of creation. Scientists research to find out how God's creation works. One part of science called "applied science" is the study of science discoveries to serve human beings to improve human life. Sometimes this "practical science" can be used in a very dangerous and destructive way. Like making atomic bombs, chemical and biological weapons, and so on. The goal of true science and knowledge is to properly investigate God's creation and use their research and achievements for the betterment and comfort of most human beings, so that human beings can better understand the greatness of their Creator.

کتاب مقدس و ساینس

   آیا، ساینس و کتاب مقدس با هم موافق اند و یا با هم در تضاد هستند؟

ساینس یعنی مطالعه خلقت است. ساینس دانان تحقیق می کنند تا برای خود معلوم نمایند که خلقت خدا چطور فعالیت می نماید. یک بخش ساینس که بنام «ساینس کاربردی» یاد می شود موضوع مطالعۀ آن اینست که کشفیات ساینس در خدمت انسان قرار گیرد تا زندگی انسانی بهتر شود. بعضی اوقات این «ساینس کار بردی» به شکل بسیار خطرناک و تخریبی میتواند استعمال شود. مثل ساختن بمب اتم، سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی وغیره.

عده را عقیده بر این است كه کلیسا و کتاب مقدس با علم ناسازگار هستند و این دو با هم در تضاد بودند. آنها داستان زندگی ستاره شناس پولیندی قرن شانزدهم ، کوپرنیک را برای اثبات ادعای خود مثال میاورند. آنها می گویند كه کوپرنیک با تلسكوپ خود ثابت كرد كه زمین در اطراف خورشید می چرخد.

آنها میگویند کلیسا مخالف کشف کوپرنیک بود. آنها ادعا می كنند كه کوپرنیک به دلیل كشفیات علمی خود توسط كلیسا سوختانده شد.

    اما تحقیقات نشان می دهد که «کوپرنیک» توسط رهبران کلیسا سوختانده نشده است. در حالیکه پاپ رهبر کاتولیک های آن وقت «کوپرنیک» را پیش خود خواست تا از زبان خودش کشف او را بشنود. وقتیکه «کوپرنیک» پیش پاپ رفت و پاپ سخنان او را به دقت و علاقمندی شنید، پاپ برایش گفت که به تحقیقات خود ادامه بدهید،  اما پاپ یرایش گوشزد نمود که کشفیات خود را در محضر عام اعلان ننماید چون افکار عمومی مردم اروپا به قبول نمودن نظر او در آن وقت آماده نبودند.

   اما کوپرنیک چنان از کشف خود هیجان زده بود که از توصیه های پاپ استفاده نکرد و کشف خود را در یک کتاب کوچک نوشت و آنرا منتشر کرد. مردم هنگام خواندن این کتاب کوچک بسیار ناراحت بودند. بنابراین پاپ کوپرنیک را در خانه خود محبوس کرد و به او گفت که تحقیقات خود را ادامه دهد اما یافته های خود را منتشر نکند. اما کلیسا هرگز او را آتش نه زده است.

  ما به این عقیده هستیم که کتاب مقدس برای رشد و رونق ساینس بسیار کمک نموده است. برای ثبوت این نظر خود به این دلایل می توانیم اشاره نماییم.

    اولین مورد این است که اجدا ما آدم و حوا ، توسط خدا خلق شده تا شبیه خدا  شوند. این بدان معنی است که به آنها توانایی درک افکار خالق داده شده بود. به آنها قدرت تحقیق در مورد موجودات در روی زمین داده شد که خدای مقدس آنها را تا این حد ماهرانه آفریده است.

  خداوند توانا به آدم و حوا دستور داد که زمین را توسعه دهند و آن را برای زندگی خوب کنند. به آنها گفته شد كه زمین را شخم بزنند و آن را برای کاشت آماده كنند. به آنها اختیار داده شد تا زمین را اداره کنند.

   کتاب مقدس به ما تعلیم می دهد  که خدای قادر مطلق قابل اعتماد است. انسان ها باید به این ایمان داشته باشند که خدا، خالق ما و تمام کائنات غیر قابل تغییر است و افکار و کار ها و نقشه ها و پلان های او با تغییر زمان تغییر نمی یابد  و همیشه پا برجا هستند. ما همه انسان ها، به خدای قابل اعتماد ضرورت داریم تا به قوانینی که در خلقت حکمفرماست اعتماد کنیم.

    از این سبب این جای تعجب هم نیست که همه بزرگان انقلاب علمی به ایمانی به اساس کتاب مقدس که خدا، خالق همه کائنات است باور داشتند.

خادمین خدا، خدمت مسیحی خود را  با تعلیم علم و ساینس به مردم که هنوز از آن خبر نداشتند در هم آهنگی با هم یکجای پیش می بردند. آنها داکتران، نرس ها، معلمین، استادان را  تربیه نمودند تا علم و دانش را هر چه بیشتر در خدمت مردم قرار دهند.

     وقتیکه به این خدمات بزرگ خادمین مسیحی که درشرایط بسیار مشکل  و مخالفت های گوناگون در مناطق مختلف جهان انجام دادند دقت می کنیم، می بینیم که علم و یا ساینس و کلیسا یک به دیگر ارتباط نزدیک دارند.

اما وقتیکه ساینس دانش علمی خود را با ساختن بمب اتم و سلاح های کیمیای برای تخریب دنیا و یا نابود کردن انسان ها بکار می برند، طبعاً کلیسا با او مخالفت می نماید و در مقابل آن قرار می گیرد.

 هدف ساینس و علم حقیقی اینست که خلقت خدا را به درستی تحقیق کند و تحقیقات و دست های آورد شانرا برای رفاه و آرامی بیشتر انسان ها بکار ببرند، از این طریق انسان ها می توانند به بزرگی و عظمت خالق خود خوب تر پی ببرند.

  وقتیکه خدا آدم و حوا را خلق نمود به آنها فرمان داد که بر زمین و تمام مخلوقاتی که در آن  است حکومت نمایند و آنرا  به تصرف خود در آورند. این امر خدا به معنی اینست که به آدم و حوا گفت که آنها  ساینسدان شوند. خدای قادر مطلق به اجداد اولی ما فرمود که زمین را انکشاف دهند و آنرا بار ور نمایند. در عمل پیاده نمودن ای حکم باید وظیفۀ اساسی ساینس و سانیس دانا باشد. پس میتوانیم به این نتیچه برسیم که علم و کتاب مقدس با هم در تضاد نیستند.          

Recent Articles