هفت میوه

  ۱۹ مارس ۲۰۱۵

جشن نوروز در افغانستان با سنت ها و آيين هاي خاصي اجرا مي شود.
آماده کردن هفت میوه از دیگر رسم ‌های ویژه نوروز در افغانستان است. هفت میوه ترکیبی از هفت نوع میوه خشک است. به طور معمول مغز بادام، چهار مغز، پسته، کشمش، زردآلو، سنجد و قیسی شامل هفت میوه می شود که برخی آن را خشک و برخی ها به صورت معجون آب دار درست می کنند.

مقاله‌های اخیرا